Utvidet repertoar ved status epilepticus

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Prehospital behandling av kramper kan godt omfatte midazolam gitt intramuskulært av hjelpepersonell. Det viser ny studie.

  Rask behandling av status epilepticus er viktig. Allerede når et krampeanfall har vart over fem minutter, oppfattes det som et begynnende status epilepticus, fordi det da foreligger en svikt i de mekanismene som normalt avslutter anfallet. Det opptrer dynamiske forandringer i GABA-reseptorer, og benzodiazepiner kan etter hvert tape effekt. Intravenøs injeksjon med diazepam gitt raskest mulig har lenge vært standardbehandlingen ved status epilepticus.

  Med tanke på bl.a. ambulansepersonell og annet helsepersonell som kommer til hjelp utenfor sykehus, er det gjennomført en randomisert studie av effekten av intramuskulær behandling (1). Behandlingsalternativene var 10 mg midazolam intramuskulært/placebo intravenøst eller placebo intramuskulært/4 mg lorazepam intravenøst.

  Signifikant flere pasienter var anfallsfrie ved ankomst til sykehuset blant pasienter i gruppen som fikk intramuskulær behandling (73 % mot 63 %). Intramuskulær behandling kom heller ikke signifikant dårligere ut (noninferior) når det gjaldt anfallsresidiv, trakeal intubering eller tid før anfallet ga seg.

  – Dette er en stor, randomisert og kontrollert undersøkelse av høy kvalitet som viser at prehospital behandling med midazolam intramuskulært er bedre enn lorazepam intravenøst, sier overlege Eylert Brodtkorb, Nevrologisk avdeling, St. Olavs hospital.

  – Intramuskulær administrasjon går raskere, og legemidlenes farmakokinetiske egenskaper spiller sannsynligvis en større rolle enn de farmakodynamiske. Det gjelder særlig penetrasjonen gjennom blod-hjerne-barrieren. I motsetning til diazepam markedsføres ikke lorazepam i Norge, men foretrekkes i USA pga. lavere redistribusjon til fettvev.

  Prehospital anfallsbehandling med diazepam rektalløsning gitt av omsorgspersoner har i flere tiår vært brukt i Norge, men i mindre grad i USA. Midazolam løsning i munnslimhinnen brukes stadig mer. Effektiv dose kan gis i et lite volum, men ved status epilepticus kan det ofte renne ut før effekt oppnås. De fleste som utvikler status epilepticus, er ikke selv utstyrt med benzodiazepiner til akuttbehandling. Midazolam gitt intramuskulært av ambulansepersonell, kan være et enkelt og effektivt alternativ, sier Brodtkorb.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media