Relevante habilitetskonflikter

Berit Mørland Om forfatteren
Artikkel

Takk for interessant artikkel i Tidsskriftet 11/2012 om habilitetskonflikter hvor det bl.a. etterlyses informasjon om håndtering av habilitet i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten (1). Jeg har bare en opplysning når det gjelder håndtering av habilitet i dette rådet. Rådet er satt sammen av ledere i helseforvaltning, de regionale helseforetak, kommunehelsetjenesten, universiteter og høyskoler, og interesseorganisasjoner. Det ble fra rådets oppstart erkjent at en generell erklæring om interessekonflikt var vanskelig å gjennomføre i praksis, med så mange «interesser» til stede. Det er derfor innført som en egen sak på saklisten til hvert møte, at eventuelle habilitetskonflikter som er relevante for dagens saker gjøres kjent i plenum, og håndteres deretter.

Anbefalte artikler