Siden sist

Artikkel

Forrige utgave av Tidsskriftet (nr. 15/2012) handlet blant annet om studiestart, et tema leserne ser ut til å være opptatt av. Lederartikkelen En bedre eksamen av Petter Gjersvik er den som foreløpig er mest lest på nett. Den handler om ulike eksamensformer på medisinstudiet. Samtidig fortsetter bloggposten Nøkkelen til min fremtidige lykke, skrevet av medisinstudent Elin Hoffmann Dahl, å få nye lesere og kommentarer. Hun filosoferer rundt hvordan hun skal lykkes som lege i fremtiden.

Gjesteskribent Bente Kalsnes’ innlegg Helsediskettene som får meg til å gråte har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier og er den nest mest leste artikkelen i forrige utgave. Kreftforeningen tok saken videre i sin blogg og skrev på Twitter:

I de tradisjonelle mediene er kommentarartikkelen En tipunktsplan for bedre rettspsykiatri hyppig referert, blant annet i en helsides artikkel i Aftenposten. Den ble publisert først på nett allerede i juli og i papirutgaven i nr. 15/2012.

I bloggen har vi siden sist startet opp en serie om leger og pasienter i sosiale medier.

Anbefalte artikler