Interessekonflikter og publisering

Olav Sandstad Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 12/2012 er det en artikkel om forebyggende behandling av brennmanetskader (1). Jeg ser at en av forfatterne er styreleder og daglig leder for firmaet som markedsfører den substansen som (naturlig nok) kommer best ut i testen. Vedkommende har oppgitt interessekonflikten. Men det er likevel påfallende at en slik «reklame» publiseres i Tidsskriftet idet badesesongen begynner. Hva har man i redaksjonen tenkt om dette?

Anbefalte artikler