Om gener og fedme – alt er ikke din skyld!

Jøran Hjelmesæth Om forfatteren
Artikkel

Bojs, Karin

Bratt, Anna

Slik påvirker genene vekten din

143 s. Oslo: Pax, 2012. Pris NOK 299

ISBN 978-82-530-3502-4

Forfatterne henvender seg spesielt til overvektige, altså majoriteten av voksne nordmenn. På en enkel måte prøver de å forklare hvordan genene kan påvirke vekten. De håper imidlertid også at boken skal hjelpe leseren til å bli «slankere, friskere og gladere».

Boken er organisert i ni hovedkapitler som bl.a. inkluderer islandske gener, gener og fedme, langsomme karbohydrater, dietter som passer deg, og gen-etikk.

En av forfatterne starter lovende med sin egen slankehistorie der mange vil kjenne seg igjen. Deretter introduseres leseren raskt for den relativt nylig oppdagede koblingen mellom om lag 30 gener og fedme, og forfatterne undres om vi i fremtiden vil kunne få tester som kan peke ut individuelt tilpassede dietter ut fra flere gener. Dette er spennende fremtidstanker, men som forfatterne senere avslører, dessverre langt unna dagens realiteter.

Senere forklarer de på en lettfattelig og god måte om de få monogene sykdommene som kan gi fedme. Det blir imidlertid forvirrende når forfatterne hevder at «det er fullstendig klart at fedme og overvekt hovedsakelig henger sammen med genene». Arvelighet sier jo egentlig lite om enkeltindivider, og selv om overvekt har en høy arvelighet (ca. 70 %), er det ikke slik at det meste av et individs overvekt eller fedme kan tilskrives individets gener. Derimot kan om lag 70 % av den variasjonen vi ser for overvekt og fedme i befolkningen, tilskrives genetisk variasjon.

I et interessant kapittel om karbohydrater gis enkel og fornuftig informasjon om hvorfor karbohydrater bør være langsomme. Koblingen mot gener blir imidlertid fort spekulativ og vanskelig å forstå relevansen av. Den samme mangelen på eventuelle genetiske koblinger ser man i kapitlet Velg den dietten som passer deg. De siste sidene av boken vies diverse menyer, oppskrifter og tips som kunne ha vært med i enhver bok om mat eller slanking, men uten spor av gener.

Jeg er litt ambivalent etter å ha lest denne boken. På den ene siden skal forfatterne ha ros for en lettlest og informativ bok for folk flest om et vanskelig tema. På den annen side er forfatterne litt for ukritiske i behandlingen av foreliggende evidens, og jeg savner noen gode forklaringer på hvordan genene egentlig kan påvirke enkeltindividets vekt. Boken mangler også en viktig konklusjon, nemlig at dagens kunnskap om sammenhengen mellom arv og overvekt er for mangelfull til at den kan være til særlig hjelp for det enkelte individ som sliter med overvekt. Jeg er derfor dessverre i tvil om «leseren vil bli slankere, friskere og gladere» slik forfatterne håpet på.

Anbefalte artikler