Oppdatert om glaukomkirurgi

Jon Klokk Slettedal Om forfatteren
Artikkel

Bettin, Paolo

Khaw, Peng Tee

Glaucoma surgery

188 s, tab, ill. Basal: Karger, 2012. Pris CHF 198

ISBN 978-3-8055-9937-5

Redaktørene håper at boken vil være nyttig og interessant for leger under utdanning i øyesykdommer, øyeleger og subspesialister som arbeider med glaukom. De påpeker i forordet at behovet for glaukomkirurgi falt like etter at det i 1990-årene ble introdusert en rekke nye og effektive trykksenkende øyedråper. De siste årene har midlertid interessen og behovet for kirurgisk glaukombehandling økt, noe som har bidratt til forbedring av eksisterende metoder og forsøk på å utvikle nye.

Foruten de to redaktørene har 31 andre forfattere fra ulike land bidratt. Hvert av de 14 kapitlene er utformet som en oversiktsartikkel og inneholder en rikholdig referanseliste. Kapitlene er faktisk også publisert separat som tidsskriftartikler. Selv om kapitlene er skrevet av ulike forfattere, som alle har sin stil og egen organisering av innholdet, er utvalget av emner godt, og boken føles helhetlig uten mange gjentakelser.

Innholdet kan deles i tre hoveddeler. De første kapitlene omhandler etablerte operasjonsteknikker, hovedsakelig trabekulektomi, dyp sklerektomi og ventilimplantasjon. Prosedyrene er grundig omtalt og følges av illustrasjoner i farger. Det er et eget kapittel om bruk av antimetabolitter i glaukomkirurgi og om postoperativ oppfølgning. Et kapittel omhandler også problemer som øyedråper kan gi, spesielt irritasjon og inflammasjon av overflaten av øyet, og om hvordan dette kan påvirke resultatet av senere kirurgisk behandling. Denne første delen er den mest lesverdige. Men det er overraskende at en vanlig laserbehandling mot glaukom, lasertrabekuloplastikk, ikke er omtalt.

I den andre delen drøfter forfatterne nyere metoder og nytt utstyr. Enkelte av metodene har vært brukt i noen år, gradvis fått økt utbredelse og har sine tilhengere blant kirurgene. Andre metoder, f.eks. bruk av laserteknikker i filtrerende glaukomkirurgi, har ikke oppfylt forventningene som enkelte hadde. Denne delen er mer ujevn, iallfall fra et klinisk perspektiv. Mens forfatterne i noen kapitler beskriver hvordan metodene kan brukes best mulig, minner andre kapitler mer om en tidsskriftartikkel enn et kapittel i en lærebok. Forfatterne presenterer der en overflod av data og resultater fra studier som gjør at mulig klinisk nytte av metodene kommer i bakgrunnen.

Den siste delen er viet spesielt krevende kliniske former som trangvinkelglaukom, glaukom hos barn og refraktært glaukom. Ulike behandlingsalternativer er bra beskrevet, men det er svært få illustrasjoner i denne delen.

Jeg anbefaler boken til alle som arbeider med glaukompasienter. Ikke bare er de vanlige operasjonsteknikkene godt omtalt og innholdet oppdatert, preoperative vurderinger og postoperativ oppfølgning er også nøye beskrevet.

Anbefalte artikler