Doktoravhandlinger

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.med.uio.no/disputaser/

  Pål Kristensen, ph.d. Disaster-related bereavement: a study of long-term mental health effects and interventions. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 26.6. 2012.

  Bedømmelseskomité: Ask Elklit, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense, Danmark, Kari Dyregrov, Senter for krisepsykologi, Bergen, og Svein Friis, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Trond Heir og Lars Weisæth.

  Andreas Engvig, ph.d. Linking brain and cognitive plasticity in aging. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 26.6. 2012.

  Bedømmelseskomité: Arne May, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Tyskland, Karsten Specht, Universitetet i Bergen, og Bruno Laeng, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Kristine B. Walhovd og Anders M. Fjell.

  Marianne Molin, ph.d. Seafood arsenic in a human safety perspective. Results from a randomized controlled diet study. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 26.6. 2012.

  Bedømmelseskomité: Marie Vahter, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Helga Gunnlaugsdottir, Matis Ltd., Reykjavik, Island, og Bjørn Steen Skålhegg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Stine Marie Ulven.

  Melanie Straiton, ph.d. Understanding self-harm: perceptions, intentions and the role of gender. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 27.6. 2012.

  Bedømmelseskomité: Annette Erlangsen, Mental Health Centre, København, Danmark, Mette Ystgaard, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør, og Svein Mossige, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Heidi Hjelmeland og Katrina Roen.

  Irina Pavlik Marangos, ph.d. Minimally invasive surgery in abdominal endocrine organ. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 28.6. 2012.

  Bedømmelseskomité: Ronald Mårvik, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Ola Røkke, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Ellen Schlichting, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Oslo universitetssykehus.

  Veiledere: Bjørn Edwin, Bård Rosøk og Truls Hauge.

  Lise Román Moltzau, ph.d. Effects of natriuretic peptides on contractility and cGMP-compartmentation in failing rat myocardium. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 29.6. 2012.

  Bedømmelseskomité: Rodolphe Fischmeister, Inserm, Université Paris-Sud, Frankrike, Adrian Hobbs, Queen Mary University of London, Storbritannia, og Line Mariann Grønning-Wang, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Finn Olav Levy og Eirik Qvigstad.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Audun Myskja, ph.d. Integrated music in nursing homes – an approach to dementia care. Utgår fra Institutt for musikk. Disputas 22.6. 2012.

  Bedømmelseskomité: Hanne Mette Ridder, Universitetet i Aalborg, Danmark, Øyvind Kirkevold, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, Universitetet i Agder, og Wolfgang Schmid, Universitetet i Bergen.

  Paolo Angelelli, ph.d. Visual exploration of human physiology: visualizing perfusion, blood flow and aging. Utgår fra Institutt for informatikk. Disputas 22.6. 2012.

  Bedømmelseskomité: Charl P. Botha, Department of Mediamatics, Delft University of Technology, Nederland, Timo Ropinski, The Visualization Center, Linköping Universitet, Sverige, og Ingvar Eidhammer, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media