Inspirerende og praktisk om sosiale nettverk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vigrestad, Torunn

  Hellandshølen, Anne Marit

  Åpne samtaler i nettverksmøter

  En veileder. 241 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2012. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-15-01400-5

  Forfatterne er sykepleiere med bl.a. videreutdanning i psykisk helsearbeid og nettverksarbeid. De jobber begge ved Sykehuset Innlandet og har deltatt i, og fulgt utviklingen av, åpne samtaler i nettverksmøter gjennom flere år, både fra lederhold og praksis. De beskriver sin egen erfaring fra slike møter med personer med psykiske lidelser, og de kombinerer en praktisk tilnærming med historiske tilbakeblikk fra nettverksrelatert arbeid og teoretiske inspirasjonskilder.

  Teksten er relevant og interessant både for studenter og fagpersoner i alle deler av helse- og sosialsektoren og for politikere og personer som har administrative oppgaver relatert til psykisk helsevern.

  Boken er godt pedagogisk lagt opp. Vi får en detaljert forståelse av hva nettverksmøter er, og gjennomføring i praksis, ikke minst gjennom eksempler som bringer oss nær hva som kan foregå på slike møter. Det er noen få illustrasjoner som øker den praktiske tilgjengeligheten. Forfatterne lykkes med å gi boken en form som tilfredsstiller behov på ulike nivåer. De beskriver hvordan nettverksmøter kan igangsettes og gjennomføres, hva slags roller ulike aktører kan ha, hvem som kan ha nytte av det, og hva som kreves av de som skal lede slike møter. Henvisninger til litteratur gir nyttige tips for utdypende lesning.

  Nettverksmøter er en krevende tilnærming som krever høy faglig kompetanse, personlige egenskaper og engasjement. Selv om det er kompliserte strukturer som skal forstås og håndteres, klarer forfatterne å formidle hvordan teori og praksis henger sammen. Det er ni kapitler. Kapittel 6, det største, handler om hvordan nettverksmøter kan gjennomføres. Det har en kokeboktilnærming som gir leseren et konkret bilde av hva som kan gjøres. De siste kapitlene gir perspektiver på hva denne tilnærmingen kan ha av helsepolitiske føringer på samhandling og samarbeid, forskning og utdanning knyttet til arbeid med nettverksmøter, og perspektiver på fremtiden.

  For en som har arbeidet med sosiale nettverk og mental helse gjennom en lang forskerkarriere var dette en forfriskende bok. Det er spennende å se hvordan dediserte fagfolk utenfor de såkalte sentrene kan utvikle kunnskap og praksis som kan gi sentrale helsepolitiske føringer, og å se at de kan anvende teori i nærhet til den hverdag pasienter og behandlere deler. Det minner om hvilket høyt faglig nivå som trengs for å forholde seg til det alminnelige. For mange pasienter er det nettopp i det hverdagslige at lidelsen viser de viktigste og vanskeligste utfordringene. Boken kan og bør leses av et vidt spekter av fagfolk, forskere og også de som på overordnet helsefremmingsplan ønsker viten om hvordan man kan påvirke psykisk helse på ulike nivåer.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Anmelder har foretatt undersøkelser i Valdres lokalsamfunn. Han har veiledet forsker (ingen av forfatterne) som har undersøkt pasienter i Valdres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media