Nøkternt om sjalusi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Repål, Arne

  Sjalusi

  Kjærlighetens skyggesider. 168 s. Oslo: Aschehoug, 2012. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-03-39062-3

  Målgruppen er primært dem som sliter med sjalusi og deres partnere. Hensikten er å forklare hva sjalusi er, vanlige årsaker og ikke minst vise en vei ut av problemet. Løsningen som presenteres, bygger på tradisjonell kognitiv terapi.

  Det er sju kapitler. Først beskriver forfatteren sjalusi som fenomen. Han presenterer vanlige årsaker og definerer og avgrenser den problematiske sjalusien fra den normale sjalusien. Deretter presenterer han den kognitive modellen for endring av tanker, følelser og atferd, og han gir konkrete råd om hvordan sjalusi kan reduseres. I et eget kapittel beskriver han hvordan det kan være å leve med en sjalu partner, og til slutt omtales utroskap.

  Språket er enkelt og likefram, og små vignetter fra samtaler med pasienter gjør fremstillingen levende og aktuell. Selv om temaet i seg selv er dramatisk og til tider livsødeleggende holder forfatteren en språklig distanse med sin nøkterne fremstilling.

  Den vanligste årsaken til sjalusi hevdes å være mindreverdsfølelse, negativt selvbilde og/eller dårlig selvtillit. Sannsynligvis kan sjalusi også opptre hos personer med høye tanker om seg selv og stor selvtillit. Også disse kan utvikle et urimelig eieforhold til sin partner, men dette er lite fremme i boken. Jeg savner referanser i teksten. Forfatteren viser flere steder til forskning om sjalusi, men selv om han omtaler funnene, er det ingen henvisning til selve referansen. En side med Litteratur på slutten hjelper lite når mange av de omtalte referansene ikke finnes i denne oversikten. Et annet trekk som kan virke forstyrrende, er en rekke gjentakelser. Ganske ofte kommer det repetisjoner av ting som er sagt tidligere, av typen «Jeg har tidligere skrevet» eller «Som sagt tidligere». Boken ville blitt noe kortere uten gjentakelsene, men antakelig like god og mer poengtert.

  Styrken er at boken har potensial til å kunne bli til konkret hjelp for par som sliter med sjalusi, enten man er den sjalu parten eller partner. Den kan også leses som en innføring i kognitiv terapi med sjalusi som eksempelfortelling. De grunnleggende begrepene og forholdet mellom tanker, følelser og atferd forklares og beskrives på en enkel og forståelig måte. Jeg anbefaler boken til par som sliter med sjalusi, og til leger eller terapeuter med behandleransvar, hvor sjalusi er en del av eller hele problemet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media