Støtter krav om legeerklæring for våpentillatelse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har i en uttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet, gitt sin støtte til et krav om legeerklæring for erverv av våpentillatelse.

  I uttalelsen presiserer Legeforeningen imidlertid at muligheten for å forutsi fremtidig risiko for skadelig bruk av skytevåpen er begrenset. Et krav om legeerklæring kan aldri være mer enn et supplement til andre vilkår, mener Legeforeningen. Videre er det en forutsetning for at krav om legeerklæring skal kunne innføres, at det utarbeides en tydelig og anvendelig forskrift som klargjør hvilke helsemessige opplysninger som skal vektlegges og vurderes.

  Legeforeningen gir sin tilslutning til at det utarbeides en ny våpenlov, men med merknader til spørsmål relatert til helse- og legeerklæringer, meldingsplikt for helsepersonell med mer.

  Den nye loven «Ny våpenlov – Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov» vil bygge på eksisterende lov, forskrift og rundskriv, men det er også foreslått nye regler for å tilpasse loven til dagens samfunnssituasjon og fremtidige utfordringer.

  Uttalelsen kan leses i helhet på: www.legeforeningen.no under Legeforeningen mener – høringsuttalelser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media