Trombocytose ved eggstokkreft er ugunstig

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Økt trombocyttaktivitet i og rundt svulsten gir sterkere vekst og forverrer prognosen, viser en ny studie.

  Trombocytose ved kreft ble beskrevet for over 100 år siden. Ved epitelial eggstokkreft observeres trombocytose med platetall over 400 000/mm³ i opptil 40 % av tilfellene. Fenomenet har fått liten oppmerksomhet selv om trombocytose har vært ansett som en ugunstig prognostisk faktor. I en tidligere studie benyttet man multivariatanalyse til å kartlegge den prognostiske betydningen av flere kandidatfaktorer ved epitelial kreft i ovariene. Ved avansert sykdomsutbredelse (FIGO III/IV) fant man at trombocytose var den eneste uavhengige faktoren som kunne si noe sikkert om prognosen (1).

  Stone og medarbeidere viser nå konvergerende kliniske og dyreeksperimentelle resultater i en omfattende studie av trombocytose ved eggstokkreft (2). Data fra 619 pasienter viste trombocytose (> 450 000 trombocytter/mm³) hos hver tredje pasient (31 %), signifikant korrelasjon til økt sykdomsutbredelse og kortere overlevelse. Trombocytosen var ledsaget av økte nivåer av trombopoetin i plasma og cytokin-6. Hypotesen om parakrin sirkel med utgangspunkt i cytokin-6-produksjon i svulstvev ble så testet og utviklet i musemodeller.

  – Eksperimentene bekreftet hypotesen og indikerte at trombocytosen per se stimulerer svulstproliferasjon via angiogenese, sier overlege Bjørn Hagen ved Kvinneklinikken, St. Olavs hospital. Blokkering med monoklonalt anti-cytokin-6 antistoff reduserte trombocytose både i klinisk fase 1- og fase 2-studier og i musemodeller. Studien bekrefter og forsterker betydningen av trombocytose som uavhengig prognostisk faktor ved eggstokkreft. Dette gir økt patogenesekunnskap og er potensial for et nytt terapeutisk angrepspunkt, sier Hagen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media