Langtidsvirkende prevensjon

Merete Holtermann Om forfatteren
Artikkel

Prevensjonssvikt er i mange tilfeller årsaken til uplanlagte graviditeter. En ny studie tyder på at intrauterin prevensjon og gestagenimplantat gir bedre beskyttelse mot graviditet enn p-pille, p-plaster og p-ring.

LARC = long-acting reversible contraception, DMPA = depot medroxyprogesterone acetate, PPR = pill, patch or ring. Gjengitt med tillatelse fra New England Journal of Medicine (1)

Flere prevensjonsmetoder krever god etterlevelse, mens langtidsvirkende metoder som spiral og implantater er mindre brukeravhengige. I en ny prospektiv studie fra USA sammenliknes antall uønskede graviditeter etter bruk av henholdsvis langtidsvirkende prevensjon (intrauterin prevensjon eller gestagenimplantat) og andre metoder som p-piller, p-plaster, p-ring og p-sprøyter (1). 7 486 kvinner i alderen 14 – 45 år ble inkludert og fikk selv, kostnadsfritt, velge hvilken metode de ønsket å bruke. Prevensjonssvikt hos dem som brukte p-pille, p-ring eller p-plaster var 4,55 per 100 kvinneår, mens tilsvarende for spiral eller implantat var 0,27 per 100 kvinneår. For p-sprøyter var antallet 0,22 per 100 kvinneår.

– Studien er ikke randomisert, men styrken er det store antall deltakere som muliggjør stratifisering for subanalyser.

I USA er halvparten av alle graviditeter ikke-planlagte, og av disse skyldes halvparten prevensjonssvikt. Dette forhold relateres til at p-piller er vanligste prevensjonsmetode, med risiko for feilbruk, spesielt hos tenåringer og andre risikogrupper, sier overlege Mette Haase Moen ved Kvinneklinikken, St. Olavs hospital.

– Langtidsprevensjon er betydelig mer utbredt i Norge enn i USA, men vi har nok vært tilbakeholdne med å tilby spiral til dem som ikke har født barn. Hvis infeksjonsscreening er negativ, er det ikke kontraindisert å gi kobber- eller hormonspiral til unge kvinner, sier Moen.

Anbefalte artikler