Bra med trening i svangerskapet

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Friske gravide som trener i svangerskapet har lavere risiko for å bli sykmeldt for rygg- og bekkensmerter og har mindre plager med urininkontinens.

  Friske gravide anbefales å trene regelmessig for den generelle helseeffekten trening gir. Effekt av trening på forebygging og behandling av vanlige svangerskapsrelaterte plager er hovedsakelig hentet fra observasjonsstudier, og det er få randomiserte studier hvor man har sett på effekten av strukturerte treningsopplegg. For å gi bedre grunnlag for treningsråd til gravide har Signe Nilssen Stafne studert 855 friske gravide og sett på effekt av strukturert trening under svangerskapet.

  – Kvinnene ble randomisert til vanlig svangerskapsomsorg eller et 12-ukers standardisert treningsprogram med tre ukentlige gruppetreninger ledet av fysioterapeut samt to dager egentrening, sier Stafne.

  Hun fant ikke forskjell mellom gruppene når det gjaldt utvikling av svangerskapsdiabetes eller insulinresistens, men fant at treningen hadde positive effekter på muskel- og skjelettsystemet.

  – Andelen kvinner med korsryggs- og bekkensmerter var lik i begge gruppene, men færre kvinner i treningsgruppen var sykmeldt på grunn av rygg- og bekkensmerter. Kvinnene som trente hadde også lavere forekomst av urininkontinens, og treningsprogrammet viste seg å ha både forebyggende og behandlende effekt mot dette, forteller hun.

  – Resultatene våre understøtter de generelle anbefalingene om at gravide bør trene i svangerskapet. En grundig instruksjon i korrekt bekkenbunnstrening og et bekkenbunnstreningsprogram bør inngå i treningsgrupper for gravide, sier Stafne.

  Disputas

  Signe Nilssen Stafne disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.5. 2012. Tittelen på avhandlingen er Exercise during pregnancy.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media