Fra akutte til kroniske ryggsmerter

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hasenbring, Monika I.

  Rusu, Adina C.

  Turk, Dennis C

  From acute to chronic back pain

  Risk factors, mechanisms, and clinical implications. 590 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 85

  ISBN 978-0-19-955890-2

  Tittelen henspiller på selve kjernen i behandlingen av vonde rygger: Mens nær 90 % av de akutte vonde ryggene tilheler spontant, forblir 10 – 15 % som vedvarende, langvarige ryggsmerter. Det er disse som skaper problemer for den enkelte pasient, frustrasjon for behandlere og kostnader for samfunnet. Det er i overgangen fra akutt til langvarig ryggsmerte at innsatsen må settes inn.

  Denne boken er intet mindre enn en oppsummering av de siste 20 årenes forskning på feltet. Redaktørene har ikke selv noen imponerende merittliste innen ryggforskning, men de har fått med seg i alt 59 kompetente medforfattere som sørger for solid kunnskap i hvert kapittel. Foruten å gi en grundig innføring i både biologiske og psykologiske aspekter av ryggplager, viser forfatterne samlet mye av den kompleksiteten som langvarige ryggsmerter representerer.

  Etter en epidemiologisk innledning diskuterer forfatterne først biologiske og biomekaniske mekanismer for smerter generelt og ryggsmerter spesielt. Vi blir oppdatert på ny forskning innen genetiske sammenhenger med ryggplager, endokrinologiske faktorer i sensitivisering og nevrofysiologiske perspektiver på smerteopplevelse.

  Ryggmuskulaturen er en sentral smertegenerator for ryggplager, og basalforskningen knyttet til smerter fra ryggmuskulatur blir grundig omtalt.

  I den biopsykososiale forståelsen av langvarige ryggsmerter er det likevel de psykologiske og sosiologiske forholdene som blir dominerende. Det er ikke til å unngå at det i ni kapitler som omhandler dette, blir en del gjentakelser. Det er likevel imponerende hvor bredt forfatterne favner, og de har fått med seg alt av nyere forskning.

  De fem siste delene er rettet mot den kliniske bruken av forskningsresultatene. En lang rekke studier som beskriver legens rolle i behandlingen av ryggpasienter, retningslinjer, ryggskoler og mediekampanjer, farmakoterapi og subklassifisering av ryggpasienter, er alt sammen behørig og grundig omtalt. I de tre siste kapitlene beskriver forfatterne henholdsvis fysiske øvelser og trening, kognitiv atferdsterapi og rehabiliteringsprogrammer. Hvert kapittel avsluttes med en oppsummering av kunnskapen.

  Det kan virke underlig at en så omfattende bok ikke har med et eneste avsnitt om kirurgisk behandling og heller ikke om bildediagnostisk utredning av ryggsmerter. En del mindre selvmotsigelser blir ikke problematisk, det bare viser at den absolutte sannhet når det gjelder de vonde ryggene ennå ikke er funnet.

  Målgruppen er både klinikere og forskere. Boken er omfattende og grundig og bør være pensum for alle som behandler ryggpasienter i noe større omfang. De gode kildehenvisningene gjør den også godt egnet som oppslagsverk, spesielt med henblikk på forskning. Noen oppskrift for klinisk ryggbehandling får vi ikke. Budskapet er helt i tråd med norske og internasjonale retningslinjer og gir mange pekere mot ny, nødvendig forskning. Jeg har hygget meg godt med denne boken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media