En betimelig advarsel til frisinnede

Tidligere i Tidsskriftet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Etter mye begredelig ferievær her nord må det være lov å håpe på en indian summer. Men i naturen er det flere farer enn flått og brennmaneter. Under vignetten Oversikter, referater og praktiske notiser, noe som omtrent vil tilsvare vår spalte Nyheter, gjengis i Tidsskriftet nr. 14 – 15/1929 en advarsel fra professor Touton i Wiesbaden. Saken var (selvfølgelig?) ikke illustrert (Tidsskr Nor Lægeforen 1929; 49: 711).

  Ligg ikke naken på gressvollen

  Ligg ikke naken på gressvollen

  Ved hudpoliklinikkene i Tyskland er der i de senere år om sommeren kommet patienter som har et sviende, kløende eksantem, som kan minne om en lett forbrenning. Felles for disse er, at de angir at de efter badet har lagt sig nakne på den gressbevokste strandbredd. Alt etter det leie patienten hadde inntatt var eksantemet lokalisert.

  Eksantemet kommer 24 til 48 timer efterpå i form av uregelmessige, spredte erytematøse flekker, hvor der senere utvikler sig vesikler og bullae av forskjellig størrelse. Under indifferent behandling går eksantemet tilbake i løpet av 8 dager. Da ikke alle som bader og ligger i det samme gress, får dette eksantem, mener forff. at der hos enkelte må foreligge en idiosynkrasi, idet der i strandgresset finnes planter som enkelte er overømfintlige overfor. Det er derfor fremstillet ekstrakter av 14 forskjellige planter fra et av disse badesteder. 5 pat. viste sterk overømfintlighet overfor en av disse planter (achillea millefolium). Imidlertid kan andre være overømfintlige overfor andre planter, så forf. advarer derfor mot å legge sig naken i gresset, da jo ingen på forhånd kan vite om man er overømfintlig eller ikke.

  (Die Leibesübungen, hefte 8, 20. mai 1929.)

  Einar Hval.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media