Aldersgrense for helsepersonell

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er bred politisk enighet om at folk bør stå lenger i arbeid. Da må lite treffsikre aldersgrenser som presser eldre ut av arbeidslivet, fjernes, mener Legeforeningen.

  For helsepersonell ligger det en særskilt hindring i aldersgrensen for autorisasjon. Ved fylte 75 år faller både legeautorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning automatisk bort. Legeforeningen mener ordningen derfor bør fjernes og erstattes med en individuell vurdering av den enkelte leges skikkethet. I brev til Helse- og omsorgsdepartementet i juni i år ga Legeforeningen derfor uttrykk for at det er behov for å se på både lov- og avtaleverk på nytt slik at en bestemt alder i seg selv ikke blir diskvalifiserende for å utøve yrket.

  – Vi gir gjerne innspill til utformingen av en mer hensiktsmessig utforming til det beste for samfunnet, pasientene og ikke minst leger som ønsker å bidra med sin erfaring og arbeidskapasitet, sier Legeforeningens president Hege Gjessing.

  Les mer: https://legeforeningen.no/Nyheter/2012/Aldersgrense-for-helsepersonell/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media