Personlig om utbrenthet

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rasmussen, Benedikte

  Fra en utbrent til en annen

  En utstrakt hånd til deg som er utbrent – eller i fare for å bli det. 173 s. Oslo: Cappelen Damm, 2012. Pris NOK 329

  ISBN 978-82-02-37772-4

  Den tidligere værdamen fra TV2, Benedikte Rasmussen, beskriver sin vei fra en meget aktiv hverdag inn i, gjennom og ut av utbrenthet og depresjon. I kontrast til den lettleste fortellerstilen formidles den intenst skamfulle og tunge opplevelsen av ikke å klare å prestere høyt lenger. Forfatteren beskriver på en troverdig måte hvor lang tid det tok før hun skjønte, og ikke minst aksepterte, at hun var utbrent, og hvor vanskelig det var å begynne å ta imot hjelp. Først når hun var «klar for det» kunne en lege nå inn med informasjon og forslag til tiltak.

  Boken skrives i en fase hvor forfatteren kan se tilbake på en tøff og årelang, men avsluttet, periode der hun strevde for å gjenvinne selvfølelse og å komme tilbake i ny jobb. Hun peker på en del verktøy som kan være til hjelp for å unngå å havne i liknende situasjoner igjen.

  Et av de tolv kapitlene er viet kommentarer til faglitteratur i emnet. Forfatteren refererer til artikler og bøker som ga henne viktige svar på spørsmål da hun trengte det. Senere års forskning fra Sverige er ikke nevnt her. Den forskningen har ført til at utbrenthet, under navnet «utmattningssyndrom», nå er en godkjent diagnose der, til forskjell fra i Norge.

  Som tittelen tilsier, ønsker forfatteren at dette skal være boken for den som er utbrent, eller som står i fare for å bli det – boken hun selv savnet. Og mye av det hun skriver om, vil være gjenkjennelige og viktige perspektiver for den som står i en liknende situasjon. Samtidig levner denne personlige fortellingen lite rom for at forløp av utbrenthet kan variere og skille seg ganske betraktelig fra denne beskrivelsen. Mange med utbrenthet har ikke en samtidig depresjon slik som forfatteren beskriver her. Det meget lange forløpet med fravær fra jobb i flere år forekommer sjelden. Hva gjelder noen av de beskrevne tiltakene, er eksempelvis kostholdsendringer ikke vanlig å anbefale og mangler dokumentasjon ved utbrenthet, mens viktige jobbrelaterte tiltak nesten ikke er omtalt, bortsett fra helt å bytte jobb.

  Til tross for et stort antall fagbøker og artikler om utbrenthet finnes det få norske egenopplevde fortellinger i bokform om dette temaet. Boken kan derfor gi både fagfolk og enkeltpersoner som møter denne problematikken, et innblikk i hvordan utbrenthet kan oppleves. Men beskrivelsen er ikke generaliserbar og inkluderende nok til å være en bok som lett kan anbefales til alle med utbrenthet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media