Gangsøy Kristiansen fikk pris for hepatittforskning

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1305

  I Tidsskriftet nr. 10/2012 side 1305, 3. avsnitt i omtalen av Helge Bell skal det stå:

  Han var professor i medisin ved Aker sykehus, men døde plutselig bare 57 år gammel.

  Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media