Frigjørende om sykehusarkitektur

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Miller, Richard L.

  Swensson, Earl S.

  Robinson, J. Todd

  Hospital and healthcare facility design

  3. utg. 399 s, ill. New York, NY: W.W. Norton, 2012. Pris USD 115

  ISBN 978-0-393-73309-9

  Vi påvirkes av våre omgivelser både når vi er friske og syke. Det har vært etablert kunnskap i århundrer. Psykologiske, sosiale og fysiske aspekter av miljøet i sykehus har effekter på behandlingsresultat og pasienttilfredshet. Forfatternes ambisjon er å gi innspill til sykehusdesign med mål om å skape «healing environments for those who are ill, and comfort and wellness for all who use them».

  Forfatterne er arkitekter i et av USAs ledende firmaer på sykehusdesign. Boken begynner med en historisk oversikt over de ulike trendene som har vært i fagfeltet. Den avsluttes med en diskusjon om utfordringer for de neste tiårene. Sammen med medisin har sykehusarkitektur gjennomgått en rekke paradigmeskifter. De gamle, fremmedgjørende og skremmende sykehusmastadontene vil endre seg til fasiliteter hvor pasienter og pårørende skal føle seg som velkomne og trygge gjester. Samtidig skal byggene være effektive, økonomiske, «grønne» og fleksible – fleksible for raskt å kunne omgjøres for å møte nye utfordringer og pasienttyper som sikkert vil komme.

  I detalj kommer forfatterne med innspill for design av ulike typer avdelinger. Et eget kapittel omhandler muligheter, problemer og løsninger for ombygging av gamle strukturer. Hvert kapittel har en rekke skisser, utkast, snitt, endelige planløsninger, situasjonsplaner og utomhusplaner for de enkelte avdelingstypene og hele sykehuskompleks.

  Bidragsyterne omtaler kun sykehus fra USA. Trender fra resten av verden ville gjort boken mer helhetlig. En del avdelingstyper som geriatri, psykiatri og sykehjem er mangelfullt beskrevet. Forfatterne har ambisjon om å beskrive design som er evidensbasert. De beskriver en rekke viktige funn fra kvalitative studier, men igjen har de glemt at det er en verden utenfor USA. En omfattende referanseliste har samme mangler. De få randomiserte studiene av effekter av ulik sykehusdesign som finnes, er ikke omtalt.

  Dette er en god og grundig innføring i prinsippene for dette fascinerende fagfeltet. Boken vil derfor være nyttig for sykehusadministratorer, planleggere og arkitekter. Den er også verdifull for alle helsearbeidere som deltar på et eller annet nivå i sykehusbygging eller rehabilitering. Boken har hundrevis av fargebilder fra ulike deler av sykehus og omgivelser. Disse vil være til inspirasjon for alle som har noe med sykehus å gjøre. Våre tanker er styrt av myter og begrensninger, og mange har sterke meninger om arkitektur, design og interiør i egen avdeling. Stygt og pent er subjektive begreper. Alle bildene inspirerer til nye ideer om hvordan min avdeling kan bli, hva som er mulig, hva som er lov, og hvilke utrolige fargekombinasjoner som faktisk inspirerer. Mange vil finne boken frigjørende for fantasien og tanken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media