m2012/14
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Brev til redaktøren
Rettelse
Kommentarartikkel
Verdens helse
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Legemidler i praksis
Noe å lære av
Kronikk
Helse og jus
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Intervju
Oss imellom
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media