Viktig hurtigtest for Helicobacter pylori

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bruk av hurtigtest for H pylori-infeksjon er avgjørende for hvordan pasienter behandles i allmennpraksis.

  Vi gjennomførte en spørreundersøkelse gjennom NOKLUS med en kasuistikk som omhandlet en yngre kvinne med dyspepsi (1). Kasuistikken ble sendt til allmennleger som brukte hurtigtest for Helicobacter pylori i sin praksis. Legene ble spurt om hvilke tiltak de ville sette inn ved positivt eller negativt testsvar: symptomatisk behandling, henvisning til spesialist eller trippelkur. Det ble også innhentet informasjon om forhold som kunne påvirke valg av tiltak, som allmennlegens vurdering av egen kunnskap om H pylori, reisetid til gastroskopiavdeling og om det ble avtalt oppfølging eller foreslått sykmelding. Vi utviklet en modell for å studere hvordan laboratoriesvaret og andre forhold påvirket legens valg av tiltak.

  Det viste seg at svaret på hurtigtesten hadde vesentlig større betydning enn alle andre forhold. For eksempel førte et negativt svar til at nesten ingen pasienter fikk trippelkur.

  Studien viser at allmennlegen betrakter hurtigtest som meget viktig i vurderingen av en tenkt pasient, og viser behovet for å sikre analysekvaliteten. Andre hurtigtester bør studeres på samme måte for å vurdere konsekvenser i klinisk praksis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media