En moderne dr. Stockmann?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gøtzsche, Peter C.

  Mammography screening

  Truth, lies and controversy. 388 s, tab, ill. London: Radcliffe, 2012. Pris GBP 25

  ISBN 978-184619-585-3

  Peter Gøtzsche og kollegaen Ole Olsen ved det nordiske Cochrane-senteret i København publiserte sin første systematiske oversikt om mammografiscreening i The Lancet i 2000 (1). Senere ble livet aldri det samme. Lite visste de hvor stort vepsebol de stakk hånden inn i. De hadde omfattende erfaring med systematiske vurderinger av vitenskapelig evidens, og viste i Lancet-artikkelen at de fleste randomiserte undersøkelser som den etablerte screeningen i dag bygger på, ikke oppfyller nødvendige kvalitetskriterier, og at studiene som oppfylte kravene, ikke viste redusert dødelighet av brystkreft i gruppen som ble screenet. Til gjengjeld viste de at man i screeningen oppdager svulster som histologisk ser maligne ut, men som likevel har et godartet forløp. En nødvendig konsekvens av denne overdiagnostikken er overbehandling. På den måten fører screeningen til at noen kvinner, som egentlig er friske, blir kreftpasienter på livstid, og at mange får alvorlige bivirkninger av den unødvendige behandlingen.

  Gøtzsches resultater ble ikke tatt nådig opp av screeningens «advokater», og kollegene i Cochrane-samarbeidet var heller ikke begeistret, og det tok mange års kamp før Cochrane-databasen inkluderte data om mammografiscreening og overdiagnostikk av brystkreft. Uenigheten mellom partene ble konfliktfylt og førte Gøtzsche opp på barrikadene, hvor han fikk god bruk for sine polemiske evner.

  Gøtzsche viser en sjelden evne til å plukke motstandernes argumenter fra hverandre, men istedenfor saklig argumentasjon blir han mye oftere møtt av hersketeknikker, hvorav den mest desperate er beskyldningen om at han tar livet av tusenvis av kvinner som unnlater å gå til screening pga. hans virksomhet. Påstanden om at «mammografiscreening redder liv» har vært et viktig virkemiddel for å få kvinner til å møte, og myndighetenes informasjonsbrosjyrer har ikke inneholdt nyansert informasjon. Særlig mangler det informasjon om screeningens skadevirkninger. Gøtzsche mener at dette er uttrykk for myndighetenes paternalisme og at kvinnene ikke gis mulighet til et reelt og informert valg.

  Siden artikkelen i The Lancet i 2000 har mammografiscreening opptatt en stor del av Gøtzsches tid, og i denne boken beskriver han både løgnaktighet, uredelighet og heftige diskusjoner som han har opplevd. Han viser seg som en moderne dr. Stockmann og styres av kampen for den gode og uavhengige forskningen. Han er opprørt over at mammografiscreening, som koster samfunnet enorme beløp, faktisk skader mer enn den gavner.

  Peter Gøtzsche skriver godt, lett og meget engasjert. Det er mye å lære av boken – den er også underholdende og til tider spennende å lese. For alle som er interessert i tidlig diagnostikk og screening etter sykdom i befolkningen, bør denne boken oppleves som et friskt og innsiktsfullt pust.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media