()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vår gode venn og kollega Tormod Tande døde brått og uventet 25.5. 2012. Han ble syk på jobb og sovnet stille inn påfølgende natt på Haukeland universitetssykehus.

   Tormod Tande ble født i Brattvåg 26.10. 1945. Etter artium i 1965 studerte han medisin i Bergen og ble cand.med. i 1971. Etter turnustjenesten arbeidet han i to år ved Gynekologisk avdeling, Innherred sykehus. I 1975 startet han sin karriere ved Kvinneklinikken i Bergen. Der gikk han gradene som assistentlege, reservelege og senere overlege. I slutten av 1980-årene jobbet han to år ved Kirurgisk avdeling, Haraldsplass Sykehus. I 1991 startet han kveldspraksis i Åsane og fra 1994 drev han fulltids avtalepraksis sammen med sin kone Kari.

  Tormod var et jamenneske med masse krefter, arbeidslyst og stor arbeidsglede. Han hadde godt klinisk skjønn, solid kunnskap og stor omsorgsevne for sine pasienter. I tiden på Kvinneklinikken underviste han utallige yngre kolleger. Han var lett å spørre om faglige råd, og han vil bli husket som en dyktig operatør og læremester. Han var genuint opptatt av pasientene og faget. Alle de årene han drev sin praksis i Åsane holdt han tett kontakt med kollegene på Kvinneklinikken.

  Tormod var ualminnelig praktisk anlagt. Der mange så problemer, så han løsningene og forbedringene. Han var på mange måter en gründer og har satt mange viktige spor etter seg. Viktigst var initiativet til forenklet og forbedret behandling av celleforandringer i livmorhalsen. Han overbeviste Kreftforeningen til å bevilge en halv million kroner til den første laseren for dette formålet i Norge, penger sykehuset ikke hadde. Etter kort tid ble det åpenbart hvor mye mer skånsom og ressursbesparende denne behandlingen var. Alle universitetsklinikkene fikk samme gave – og Tormod lærte dem alle opp med egen modifisert teknikk og utstyr. Samfunnet ble på få år spart for mange ganger det beløpet det ikke selv kunne finansiere. Også internasjonalt var han en pioner på dette området.

  Tormod vil bli husket som grunnleggende snill og vennlig, positiv og hjelpsom. Han var alltid løsningsorientert og hans motto var «det er ikke noe problem, dette løser vi». Tormod var ærlig, rettferdig, uredd for øvrighet og sa fra når det var nødvendig.

  Tormod «døde på post», og det forundrer oss ikke. Norsk gynekologi har mistet en markant fagmann, og vi som sto ham nær har mistet en god og lojal venn. Nå går våre tanker til hans kjære Kari, barn og ikke minst til barnebarna som han var så glad i. Vi lyser fred over Tormod Tandes minne.

  På vegne av kolleger ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus og praktiserende gynekologer i Hordaland

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media