Mangelfullt om pasientsikkerhet og risiko ved OUS

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er en utstrakt bekymring blant Legeforeningens medlemmer for at omstillingsprosessen ved Oslo universitetssykehus (OUS) svekker behandlingskvaliteten og pasientsikkerheten.

  Legeforeningen etterlyser fortsatt egne målekriterier for å følge utviklingen av pasientsikkerheten og en følgeevaluering.

  Stortinget har ferdigbehandlet Kontroll- og konstitusjonskomiteens grundige innstilling om OUS. Til tross for at de folkevalgte gir helsedirektør Lars E. Hanssen rett i at norske helsetjenester «generelt drives med for høyt risikonivå», mener de likevel at «det ikke nødvendigvis er noen sammenheng mellom høy risiko og det faktiske antall feil». I så fall har ikke Stortinget forstått Hanssens uttalelse, mener Legeforeningen.

  Bekymringsverdige forhold

  Bekymringsverdige forhold

  Legegruppen har særskilt kompetanse i å vurdere pasientsikkerhet. Det er derfor alvorlig at mer enn tre av fire leger ved OUS rapporterer om kjennskap til bekymringsverdige forhold knyttet til pasientsikkerheten som en direkte følge av omstillingen. Dette alvoret forsterkes ved at få leger opplever at egne synspunkter og bekymringer blir tillagt vekt.

  Legeforeningen er kritisk til sykehusets egenrapportering av risiko. Gjentatte endringer i fremgangsmåten og kategoriinndelingen av risikoanalysene svekker rapporteringene. Det synes å ha utviklet seg en uheldig praksis i sykehuset som ikke fremmer en balansert fremstilling. Sykehusets ensidige tolkning av avviksstatistikken er et eksempel på dette. Økningen i avvik tolkes av ledelsen som en positiv trend og blir oppfattet som uttrykk for forbedrede rapporteringsrutiner. Legeforeningen mener at sammenhengen mellom økt antall meldte avvik og innholdet i avviksmeldingene også må vurderes opp mot pasientsikkerheten og kvaliteten på behandlingen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media