Oppdatert slektstre for Chlamydia

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helgenomsekvensering av 52 stammer av Chlamydia trachomatis viser større grad av rekombinasjon mellom stammene enn tidligere antatt.

  Chlamydia trachomatis er den vanligste årsaken til seksuelt overførbare infeksjoner globalt og infeksjonsbetinget blindhet i utviklingsland. Utveksling av DNA (rekombinasjon) mellom stammer av C trachomatis har vært ansett som sjeldent forekommende, ettersom dette krever infeksjon av to stammer i samme vert. I flere tiår ble antistoffer mot overflateproteinet ompA og sekvensering av ompA benyttet ved genotyping av klamydia.

  I en ny studie har forskere sett på hele genomsekvensen til 52 C. trachomatis-stammer og funnet betydelig grad av rekombinasjon (1). Basert på helgenomsekvensering skisserer forfatterne et nytt fylogenetisk tre for chlamydia som avviker fra ompA-baserte trær. Chlamydiagenomet har tidligere vært oppfattet som stabilt, kondensert og med lite DNA-utveksling mellom ulike stammer, men forskerne påviser stor grad av rekombinasjon.

  – Helgenomsekvensering avspeiler «sann» chlamydiaevolusjon og kan erstatte bruk av surrogatmarkører i genotyping, sier Kirsten Gravningen, stipendiat og overlege ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Universitetssykehuset Nord-Norge. Frem til nå har genotyping stort sett vært benyttet i vitenskapelige studier, for eksempel i analyse av seksuelle nettverk og ved klonale utbrudd. I fremtiden kan neste generasjon sekvensteknologi gjøre helgenomsekvensering aktuelt ved partneroppsporing, behandlingssvikt og differensiering mellom residiverende og kroniske infeksjoner, sier Gravningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media