Kortfattet og god introduksjon i anestesiologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bodelsson, Mikael

  Anæstesi

  En introduktion. 235 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2012. Pris DKK 278

  ISBN 978-87-628-1076-1

  Dette er en dansk oversettelse av en svensk lærebok, Anestesiologi, utgitt i 2011. I de 13 kapitlene tar bidragsyterne for seg anestesi og direkte relaterte emner. Selv om man i innledningen understreker den bredere kliniske tilknytningen som anestesileger i vår del av verden har til intensivmedisin og smertebehandling, omhandles ingen av disse fagfeltene. Målgruppen er først og fremst medisinstudenter og sykepleiere under videreutdanning i anestesi. Jeg er enig i at nivået som presenteres, er tilpasset disse to gruppene, men i Norge er det trolig ingen av våre fakulteter – dessverre – som med en slik detaljgrad formidler anestesifaget for våre kommende leger.

  Kapitlene spenner fra preoperativ vurdering, via selve anestesien, så vel inhalasjonsanestesi, intravenøs anestesi og regionalanestesi, til postoperativ behandling. Det er også egne kapitler om anestesi ved kroniske sykdommer, barneanestesi og anestesi ved akutte tilstander, som ved traumer. Væsketerapi og syre-base-balanse omhandles veldig overfladisk, og jeg hadde forventet et eget kapittel om dette knyttet opp mot anestesiologien. Heller ikke overtrykksventilasjon, som jo er en integrert del av generell anestesi, behandles spesielt. Dette svekker bruken av boken som en introduksjonsbok til spesialistkandidater. Det er imidlertid gode og fyldige kapitler om anestesiologisk farmakoterapi og virkningsmekanismer. Her er stoffet meget godt dekket til å være en så kortfattet bok.

  Det mest positivt overraskende var illustrasjonene. Disse er åpenbart originale for boken og forekommer i et ganske stort antall. Formen er enkel, men meget illustrerende, og boken kan godt anskaffes kun for sine gode illustrasjoner.

  Det er ikke mye å innvende til selve innholdet. Omtalen av så vel eter som halotan kunne med fordel ha utgått, da ingen av disse brukes lenger i våre områder. I kapitlet om postoperativ væskebehandling på side 67 mangler det helt beskrivelse av det økte kaliumbehovet som ofte foreligger de første døgnene etter stor kirurgi.

  Jeg likte boken som på en enkel, men likevel grundig måte beskriver anestesiologien (anestesidelen) godt. Når jeg ikke tror den vil bli mye brukt hos oss, skyldes det at den nok faller mellom to stoler: litt for omfattende for norske medisinstudenter og for overfladisk som en introduksjon til spesialistkandidater. Men illustrasjonene er som sagt av høy klasse!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media