Praktisk og oppdatert lærebok

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Impey, Lawrence

  Child, Tim

  Obstetrik og gynækologi

  2. utg. 363 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2012. Pris DKK 500

  ISBN 978-87-7749-630-1

  Læreboken er en dansk oversettelse og bearbeiding av en engelsk lærebok i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Målgruppen er primært medisinstudenter. Boken egner seg også som oppslagsverk for andre som har med gravide og gynekologiske pasienter å gjøre. Jeg synes den praktiske kapittelinndelingen, med mange gode oversiktsbokser og nyttige flytskjemaer, i tillegg til en god kobling mellom basalkunnskap og klinisk praktisk arbeid, gjør at læreboken er velegnet for disse målgruppene.

  Det ser ikke ut som om denne danske læreboken avviker i oppsettet fra den engelske originalboken, som stykkevis er gratis tilgjengelig via Internett. Jeg er dermed usikker på hvor stor tilleggsnytte norske medisinstudenter skulle ha av å lese en bok på dansk i stedet for originalboken på engelsk, som er en del billigere. Den danske boken har imidlertid kapitler som er tilpasset dansk lovgivning, klinisk praksis og svangerskapsomsorg, og de som har bearbeidet den til dansk, viser også til nyttige danske nettsteder for nasjonale retningslinjer (www.dsog/guidelines). Danske og engelske retningslinjer og praksis vil i noen unntakstilfeller skille seg fra norske forhold, slik som kombinasjonen av ultralyd- og blodprøvescreening (for bl.a. alvorlige misdannelser og trisomi) i første og andre trimester av svangerskapet i Danmark og England. En dansk eller engelsk utgave av læreboken vil derfor for medisinstudenter i Norge med fordel kunne suppleres med informasjon fra norske forhold, inkludert norsk lovgivning, fødselsepidemiologi og organisering av svangerskapsomsorg, slik som er dekket i den norske læreboken i fagområdet fra 2010.

  Denne danske/engelske læreboken er blant de beste og mest praktiske lærebøkene for medisinstudenter som jeg har vurdert. Ved siden av enkle og gode forklaringer innen hvert kapittel, rikelig supplert med oversiktstabeller, avsluttes boken med oppsummeringer av klinisk håndtering av vanlige gynekologiske og obstetrisk kliniske problemstillinger, med henvisning til lærebokens kapitler. Den kliniske pasientrettede vinklingen, fra diagnostisering til håndtering, gjør boken velegnet også som forberedelse for en praktisk rettet eksamensform som er innført ved 9. semester ved Universitetet i Oslo (Objective Structured Clinical Examination, OSCE).

  Den engelske fjerdeutgaven av boken ble gitt ut i 2012, mens denne danske 2012-oversettelsen er bygd på tredje utgave fra 2008. Den danske oversettelsen virker likevel oppdatert, med bl.a. informasjon om vaksinering med HPV-profylakse i Danmark, mens den mer kontroversielle rollen for HPV-testing i cervixscreeningen er utelatt.

  Jeg nøler ikke med å anbefale boken som lære- og oppslagsbok til studenter, leger og helsepersonell som har sitt virke innenfor fagområdet fødselshjelp og kvinnesykdommer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media