Forebyggende behandling mot brennmanetskader – en randomisert studie

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1446 – 9.

  I Tidsskriftet nr. 12 – 13/2012, side 1446 er forfatterens navn blitt feil. Det skal være Torgrim Salvesen Andersen, ikke Andresen. Forfatterens minibiografi side 1449 skulle vært:

  Torgrim Salvesen Andersen (f. 1973) er privat næringsdrivende og har utviklet Sun-Care, en solkrem som beskytter mot nesledyr og ikter.

  Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir å ha aksjer i AC-SunCare Institute, produsent av SunCare.

  Referanse 6 skulle være: 6. Tønseth KA, Andersen TS, Karlsen HE. Brennmanetskader. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1350.

  Vi beklager feilene. De er rettet i nettutgaven.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media