Forebyggende behandling mot brennmanetskader – en randomisert studie

Kim Alexander Tønseth, Torgrim Salvesen Andersen, Are Hugo Pripp, Hans Erik Karlsen Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1446 – 9.

I Tidsskriftet nr. 12 – 13/2012, side 1446 er forfatterens navn blitt feil. Det skal være Torgrim Salvesen Andersen, ikke Andresen. Forfatterens minibiografi side 1449 skulle vært:

Torgrim Salvesen Andersen (f. 1973) er privat næringsdrivende og har utviklet Sun-Care, en solkrem som beskytter mot nesledyr og ikter.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir å ha aksjer i AC-SunCare Institute, produsent av SunCare.

Referanse 6 skulle være: 6. Tønseth KA, Andersen TS, Karlsen HE. Brennmanetskader. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1350.

Vi beklager feilene. De er rettet i nettutgaven.

Anbefalte artikler