Solid, men uklart om den vonde ryggen

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lind, Per

  Ryggen

  Undersøgelse og behandling af nedre ryg. 2. utg. 472 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2011. Pris DKK 598

  ISBN 978-87-628-0985-7

  Dette er en omfattende lærebok om undersøkelse og behandling av «vond rygg», skrevet av fysioterapeuter for fysioterapeuter. Hovedforfatteren har skrevet det meste, men tre medforfattere har skrevet et kapittel hver. Med ett unntak har forfatterne liten eller ingen vitenskapelig forankring, og boken bærer preg av å være klinisk rettet.

  Forfatterne gir en grundig innføring i smertefysiologi, muskelfysiologi og anatomi. De har lagt hovedvekten på diagnostiske undersøkelser og behandlingsstrategier for ryggplager. Flotte illustrasjoner og eksempler forenkler lesingen. De beskriver ulike tilnærminger med bakgrunn i forskjellige teorier: Cyriax, medisinsk diagnostikk og terapi (MDT) (McKenzie), mobiliserende og myofascielle teknikker og medisinsk treningsterapi (MTT). Innimellom avlegger de også den biopsykososiale forståelsen en visitt, og det er her leseren kan bli forvirret.

  Mens den inngående beskrivelsen av undersøkelsesteknikker og behandlingsmuligheter gir et massivt inntrykk av at de fleste vonde rygger kan gis en presis diagnose og tilsvarende veldefinert behandling, krydres fremstillingen flere steder av utsagn som støtter en biopsykososial forståelse. Disse står i noen grad i et motsetningsforhold, fordi stor vekt på presis diagnostikk og tolkning av denne gir forventninger om at en behandling skal gi varig tilheling, og slik er det jo sjelden. Tvert imot kan slik vektlegging bidra til å opprettholde ryggplagene. I internasjonale retningslinjer er den akutte vonde ryggen en selvtilhelende lidelse, hvor klinikerens viktigste oppgave er å gi trygghet og smertelindring. Heller ikke ved langvarige ryggplager (over 12 uker) er det enighet om sikre behandlingsstrategier utover generell trening og kognitive tilnærminger.

  Bruken av referanser er inkonsekvent. Det virker som om forfatterne benytter tilfeldig valgte referanser der dette passer med budskapet, samtidig som flere kontroversielle påstander blir fremført uten referanser til litteraturen. I omtalen av skivelesjoner drøftes mulige trykkforandringer og hormonelle og ernæringsmessige mekanismer, mens den nyere forskningen om genetiske årsaker ikke er nevnt.

  Alt i alt er dette en bok for fysioterapeuter og andre som er spesielt interessert i biomekaniske tilnærminger til ryggplager. For allmennleger vil den være av begrenset verdi på grunn av sin beskjedne omtale av biopsykososiale perspektiver og tilnærminger som vil være naturlig i allmennpraksis. Også for organspesialister som fysikalskmedisinere og andre som behandler vonde rygger, tror jeg innholdet kan virke noe utdatert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media