Preoperativ vurdering ved glioblastom

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bruk av nye MR-teknikker ved preoperativ vurdering av høygradige gliomer gir god kontroll under operasjon og derved potensielt lavere risiko for nevrologiske utfall.

  Høygradige gliomer er en hissig hjernekreftform med kort gjennomsnittlig levetid, til tross for multimodal behandling. Sasha Gulati så i sin doktoravhandling på peri- og postoperative komplikasjoner ved kirurgisk behandling av høygradige gliomer og hvordan disse påvirker pasientens prognose.

  – Pasienter som fikk komplikasjoner og nevrologiske utfall som følge av operasjon hadde lavere sannsynlighet for å motta strålebehandling og kjemoterapi, terapi som har en kjent effekt på pasientoverlevelse, forteller han.

  For å minimere nevrologiske utfall må ønsket om å fjerne mest mulig svulstvev veies mot å skade friskt hjernevev, særlig om svulsten ligger i sensitive områder som styrer funksjoner som språk, motorikk og sanser. Funksjonene kan kartlegges nevrofysiologisk ved at pasienten vekkes under operasjonen, eller det kan gjøres en preoperativ funksjonell vurdering. Peroperativ kartlegging er ressurskrevende og medfører større ubehag for pasienten enn om hele operasjonen kan gjennomføres på sovende pasient.

  – Vi kartla pasientens hjernebarkfunksjon med funksjonell MR (fMRI), og baner i den hvite substans med diffusjonstensortraktografi (DTT). Når disse undersøkelsene ble kombinert med tredimensjonal ultralydavbildning peroperativt var reseksjonsgrad og komplikasjoner tilsvarende det som blir rapportert ved peroperativ nevrofysiologisk testing og andre intraoperative navigasjonsmetoder, forteller Gulati.

  Disputas

  Sasha Gulati disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.4. 2012. Tittelen på avhandlingen er Surgical resection of high-grade gliomas

  Ordforklaringer

  fMRI: Ved aktivitet i et område i hjernen vil forholdet mellom oksygenert og ikke-oksygenert hemoglobin forskyves – kan detekteres ved MR.

  DTT: MR-teknikk basert på diffusjon av vann i fibre i hvit hjernesubstans. Kan brukes til å følge nervebaner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media