FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Sam Falconer

Barnet der inne bærer livets gåte. Det er resultat av utvikling gjennom milliarder av år, og det kommer fra mor og far. Hvem har rett til å vite hvem barnet er, og når? Fosterdiagnostikk setter samfunnet på vanskelige etiske prøver.

Anbefalte artikler