Økt aortadiameter gir høyere risiko for død

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Eldre menn med økt aortadiameter har høyere risiko for kardiovaskulær sykdom og kronisk obstruktiv lungesykdom.

Screening for abdominalt aortaaneurisme er vist å redusere aneurismerelatert mortalitet og innføres nå i Storbritannia. Britiske forskere har undersøkt om det er en sammenheng mellom aortadiameter og morbiditet og mortalitet hos menn screenet for abdominalt aortaaneurisme (1).

I studien deltok 8 146 menn i alderen 65 – 74 år. Ved screeningen hadde 5 % aortadiameter ≥ 30 mm (aneurisme), 8 % 25 – 29 mm og 87 % ≤ 24 mm. Median oppfølgingstid var 7,4 år. Mortaliteten var signifikant assosiert med aortadiameter, henholdsvis 18 %, 10 % og 7 % i hver gruppe. Mindre enn 2 % av dødsfallene skyldtes et aneurisme. De to gruppene med bredest aorta hadde signifikant høyere risiko for sykehusinnleggelse grunnet kardiovaskulær sykdom eller kronisk obstruktiv lungesykdom sammenliknet med dem med smalest aorta.

– Denne studien tyder på at også menn med moderat økt aortadiameter har økt morbiditet og mortalitet, sier seksjonsoverlege Kirsten Krohg-Sørensen ved Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Forfatterne spør om også menn med aorta på 25 – 29 mm bør henvises for intervensjon mot risikofaktorer for hjerte-, kar- og lungesykdom. -Men effekten av et slikt program er ikke dokumentert, understreker Krohg-Sørensen. – Insidens, prevalens og dødelighet av abdominalt aortaaneurisme går ned i flere vestlige land, og redusert aneurismerelatert dødelighet antas å ha sammenheng med færre røykere. Redusert forekomst av aortaaneurisme kan ha betydning for effekten av screeningprogrammer, sier Krohg-Sørensen.

Anbefalte artikler