Økt aortadiameter gir høyere risiko for død

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Eldre menn med økt aortadiameter har høyere risiko for kardiovaskulær sykdom og kronisk obstruktiv lungesykdom.

  Screening for abdominalt aortaaneurisme er vist å redusere aneurismerelatert mortalitet og innføres nå i Storbritannia. Britiske forskere har undersøkt om det er en sammenheng mellom aortadiameter og morbiditet og mortalitet hos menn screenet for abdominalt aortaaneurisme (1).

  I studien deltok 8 146 menn i alderen 65 – 74 år. Ved screeningen hadde 5 % aortadiameter ≥ 30 mm (aneurisme), 8 % 25 – 29 mm og 87 % ≤ 24 mm. Median oppfølgingstid var 7,4 år. Mortaliteten var signifikant assosiert med aortadiameter, henholdsvis 18 %, 10 % og 7 % i hver gruppe. Mindre enn 2 % av dødsfallene skyldtes et aneurisme. De to gruppene med bredest aorta hadde signifikant høyere risiko for sykehusinnleggelse grunnet kardiovaskulær sykdom eller kronisk obstruktiv lungesykdom sammenliknet med dem med smalest aorta.

  – Denne studien tyder på at også menn med moderat økt aortadiameter har økt morbiditet og mortalitet, sier seksjonsoverlege Kirsten Krohg-Sørensen ved Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

  Forfatterne spør om også menn med aorta på 25 – 29 mm bør henvises for intervensjon mot risikofaktorer for hjerte-, kar- og lungesykdom. -Men effekten av et slikt program er ikke dokumentert, understreker Krohg-Sørensen. – Insidens, prevalens og dødelighet av abdominalt aortaaneurisme går ned i flere vestlige land, og redusert aneurismerelatert dødelighet antas å ha sammenheng med færre røykere. Redusert forekomst av aortaaneurisme kan ha betydning for effekten av screeningprogrammer, sier Krohg-Sørensen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media