Fremragende om antibiotika

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Finch, Roger

  Davey, Peter

  Wilcox, Mark H.

  Antimicrobial chemotherapy

  6. utg. 399 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 40

  ISBN 978-0-19-969765-6

  Målgruppen er både medisinstudenter og leger. Intensjonen er å fremheve prinsipper for rasjonell behandling av infeksjonssykdommer og å gi praktisk veiledning i hvordan man behandler de vanligste infeksjonssykdommene med færrest mulig økologiske og toksiske bivirkninger.

  Denne sjette utgaven er bygd opp med fire hoveddeler med i alt 36 underkapitler. Forfatterne starter med å gjennomgå virkningsmekanismer for antibiotika, antivirale midler og parasittmidler. Deretter følger ca. 30 sider om resistens mot antimikrobielle midler og utvikling og spredning av Clostridium difficile. Hoveddelen utgjør ca. 70 sider og handler om generelle prinsipper for bruk av antimikrobielle midler. Her legger forfatterne vekt på hvor viktig det er med korrekt prøvetaking og farmakokinetiske og farmakodynamiske prinsipper for antimikrobiell terapi. I siste hoveddel gjennomgår de først behandlingen av de vanligste bakterieinfeksjonene og deretter hiv og hepatitt.

  Teksten er lettlest med et klart språk. Illustrasjonene og tabellene er instruktive og bidrar til å gjøre lesingen lettere. Boken er i stor paperbackutgave. Det eneste negative er dårlig papirkvalitet med stor grad av gjennomskinnelighet.

  Hvis jeg skal fremheve noe, må det være kapitlene om hvorfor og hvordan mikrobene utvikler resistens og hvordan feil bruk og overforbruk av antibiotika kan selektere frem resistens og endringer av den normale bakteriefloraen. Forskjellen på naturlig og ervervet resistens blir omtalt, og problemene med kryssresistens og fremvekst av sjeldne bakterier og C. difficile blir lett å forstå. Kapitlene om generelle prinsipper for behandling av infeksjoner basert på farmakokinetiske og farmakodynamiske prinsipper er gode. Likeledes er kapitlene om utvikling og bruk av retningslinjer og styring av antibiotika fremragende. Disse kapitlene gir en god forståelse av hvor viktig det er å ta hensyn til de økologiske bivirkningene av antibiotika, slik at man kan unngå eller utsette resistensutvikling og andre bivirkninger. Det siste kapitlet handler om utvikling og markedsføring av antibiotika, hvor problemet med manglende utvikling av nye antibiotika blir omtalt.

  Dette er en meget god bok som ikke bare er en kokebok. Forfatterne problematiserer i tillegg antimikrobiell behandling, noe som er kjærkomment i en tid hvor feilbruk og overforbruk av antibiotika er et økende problem også i Norge. Boken passer for norske forhold, og jeg anbefaler den på det varmeste.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media