– Høyintensiv trening tre ganger i uken er best

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Høyintensiv trening tre ganger i uken kan øke kondisjonen, forbedre hjertefunksjonen og senke blodtrykket, både hos personer med høyt blodtrykk og hos friske unge og eldre. Overtrening kan ha motsatt effekt.

Harald Edvard Mølmen. Foto Helle Hagen

Dette viser avhandlingen til Harald Edvard Mølmen. Han har undersøkt hvilken effekt høyintensiv og høyfrekvent trening har på hjerte- og karsystemet hos personer med høyt blodtrykk og hos friske eldre og yngre personer.

– I den første studien undersøkte vi effekten av ulike treningsprogrammer hos personer med høyt blodtrykk. Resultatene viste at høyintensiv trening tre ganger i uken var mest effektivt for å senke systolisk blodtrykk, øke kondisjonen, senke kolesterolnivået og forbedre diastolisk hjertefunksjon, sier Mølmen.

Den andre studien viste at friske eldre som trener høyintensivt tre ganger i uken kan få forbedret diastolisk hjertefunksjon til samme nivå som hos eldre over 70 år som går Birkebeinerrennet.

Den tredje studien gikk på hvilken treningsfrekvens som var best for å øke kondisjonen, lungefunksjonen og hjertefunksjonen. Friske unge personer trente høyintensivt tre ganger per uke i åtte uker, eller åtte ganger per uke i tre uker. Treningsperioder ble etterfulgt av en «hvileperiode» på åtte uker uten trening.

– Den første gruppen økte kondisjonen, lungefunksjonen og hjertefunksjonen progressivt under treningen, og dette gikk gradvis tilbake i «hvileperioden». Gruppen som trente åtte ganger i uken viste tendens til nedgang i kondisjonen, og en klar nedgang i lungefunksjon og hjertefunksjon. Dette normaliserte seg etter «hvileperioden», sier Mølmen.

– Konklusjonen er at høyintensiv intervalltrening tre ganger i uken gir best effekt. Trening åtte ganger i uken ser ut til å gi forbigående nedsatt hjertefunksjon, nedsatt lungefunksjon og nedsatt kondisjon, sier Mølmen.

Disputas

Harald Edvard Mølmen disputerte for ph.d-graden ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet 26.4. 2012. Tittelen på avhandlingen er Cardiovascular effects of high intensity aerobic interval training in hypertensitive patients, healthy aged and young persons.

Anbefalte artikler