Ny dansk lærebok i øyesykdommer

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bek, Toke

  Hjortdal, Jesper

  Cour, Morten la

  Øjensygdomme

  265 s, tab, ill. København: Fadl’s Forlag, 2012. Pris DKK 380

  ISBN 978-87-7749-631-8

  Fra det danske oftalmologiske fagmiljøet er det på nytt kommet en lærebok i øyesykdommer. Målgruppen er medisinstudenter, men boken er også tenkt som en oppslagsbok for øyesykepleiere, optometrister og andre med interesse for øyefaget. I det første kapitlet, hvor man meget kort skisserer øyefagets særtrekk og historie, skriver forfatterne at man har savnet en homogen og oppdatert lærebok i øyesykdommer og en lærebok som tar hensyn til nye studieordninger og kan sette de enkelte medisinske spesialitetene inn i en samlet helhet. Et av siktemålene er også å trekke inn nettbaserte elementer i den pedagogiske formidlingen av stoffet, og forfatterne henviser til lærebokens nettside. Foreløpig ligger det ikke noe fagstoff på denne nettsiden.

  Boken er inndelt i tre hoveddeler, en generell del, en systematisk del og en spesiell del. I den generelle delen beskrives øyets anatomi, synssansen og den kliniske øyeundersøkelsen. I den systematiske delen (13 kapitler), gjennomgås de ulike gruppene av øyesykdommer systematisk med underpunkter: patofysiologi, symptomatologi, objektive funn, behandling og prognose. I den spesielle delen til slutt finner man tre kapitler om henholdsvis øyetraumer, barneoftalmologi og samfunnsoftalmologi.

  Etter min mening er teksten velskrevet og lettlest, med en god pedagogisk fremstilling av stoffet. Bildematerialet, som er svært sentralt i et fag som øyesykdommer, er dessverre av noe varierende kvalitet, både med tanke på oppløselighet, lys og kontrast.

  To av forfatterne har retinasykdommer som spesialfelt, mens den tredje er ekspert på corneatilstander. Sammen har de skrevet gode kapitler om de fleste feltene innen øyesykdommer. Kapitlet om strabisme skiller seg dessverre negativt ut. Avsnittet om konkomiterende strabisme er altfor forenklet og til dels feil. Under patofysiologi fremstilles det som om refraktive/akkommodative forhold er eneste sykdomsmekanisme. Dessuten fortjener resultatene fra de siste 10 – 15 års amblyopiforskning å nevnes, noe som har fått stor betydning for klinisk praksis, også for barn over 7 – 8 år. Kapitlet om orbitasykdommer er også etter min mening tynt.

  I en lærebok kreves det nitid sjekking av detaljer. Jeg mener at forfatterne kunne ha vært enda mer nøyaktig på dette. Eksempelvis er formelen for linsestyrke blitt feil, idet brytningsindeksene ni og no er byttet om (s. 33), og kavernøse hemangiomer omtales (s. 87) der hvor det er tydelig at man mener kapillære hemangiomer.

  Øjensygdomme skal konkurrere med minst to andre lærebøker i øyesykdommer, nemlig den danske Praktisk oftalmologi (2. utg., 2007) og Oftalmologi. Nordisk lærebok og atlas (14. utg., 2004). For meg er Nordisk lærebok stadig den klart foretrukne, pga. sitt større omfang og rikholdige bildemateriale av høy kvalitet. Men den seneste utgaven av Nordisk lærebok er åtte år gammel og moden for en ny revisjon. Spørsmålet nå er om dette læreboksamarbeidet stadig er liv laga eller om fremtiden blir egne lærebøker i øyesykdommer i hvert av de skandinaviske landene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media