Alt om generalisert angstlidelse i lommeformat

Bjørn Ravneberg Om forfatteren
Artikkel

Ameringen, Michael Van

Pollack, Mark

Generalized anxiety disorder

108 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 13

ISBN 978-0-19-955783-7

Boken er i lommeformat og inneholder åtte kapitler fordelt på 108 små sider. Angstlidelsens diagnose og forekomst, kliniske kjennetegn, nevrobiologi, farmakoterapi, psykoterapi, klinisk håndtering og selvhjelpsressurser omtales. I tillegg finnes en samling av de mest brukte skåringsverktøyene for lidelsen.

Forfatternes intensjon er å kombinere en kortfattet oversikt over forskningsbasert viten om generalisert angstlidelse med praktiske terapianbefalinger. Det har de lyktes godt med.

Stoffet er meget ryddig presentert med nøkkelpoeng uthevet i begynnelsen av hvert kapittel. Tabellene er oversiktlige, og boken avsluttes med en rikholdig innholdsfortegnelse som gjør det enkelt å slå opp. Terapianbefalingene er, til tross for at hovedmarkedet er Nord-Amerika, hvor forfatterne også holder til, stort sett i tråd med de norske. Men mange med meg ville nok gjerne sett at hydroksizin var tatt inn i gruppen av førstehåndsmidler, mens benzodiazepinene ble flyttet over i gruppen av andrehåndsmidler.

Målgruppen er alle som trenger en innføring i eller kortfattet oppdatering om generalisert angstlidelse. Bokens styrke – at den er kortfattet – er selvfølgelig også dens svakhet, men de som får utløst leselyst vil finne alt de trenger i de fyldige referansene i slutten av hvert kapittel.

Anbefalte artikler