O. Molven & C. Svenningsen svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Arne Høiseth påstår at vi i artikkelen vår har angitt feil begrunnelse for at saker mot to leger ble strafferettslig henlagt. Dertil fremmer han en del generelle påstander, synspunkter og refleksjoner av mer generell art knyttet til forhold som vi ikke har tatt opp i artikkelen. Han reiser også til slutt noen spørsmål. Vi kommenterer påstanden om at vi har gjort «vesentlig» feil, men alt det øvrige han tar opp gjelder i liten grad artikkelen, og dette blir derfor bare kort berørt.

  Når det gjelder grunnene vi oppgir for henleggelse av sakene, er det grunnene som vi har fått opplyst fra Oslo politi. De grunnene vi oppga er på ny bekreftet av politiet ved henvendelse etter at vi mottok Høiseths innlegg. I studien har vi angitt rette opplysninger, og påstanden om at vi har gjort feil er derimot feil fra Høiseth.

  Det fremgår ellers at Høiseth er sterkt kritisk til behandlingen av disse to sakene. Det gjelder både tilsynsmessig og strafferettslig. Vi har ikke gått – og kommer ikke til å gå – konkret inn på sakene med vurdering av hvordan de har vært behandlet. Men sett i sammenheng med at Høiseth generelt stiller kritiske spørsmål ved manglende bruk av domstolene, finner vi likevel grunn til å vise til at advarslene som ble gitt til de to legene ble påklaget til Statens helsepersonellnemnd, som stadfestet vedtakene. Ingen av vedtakene ble brakt inn for domstolen, selv om legene hadde mulighet for det. For øvrig stiller Høiseth spørsmål som er interessante, herunder spørsmål om medienes rolle i slike saker, men de angår ikke det vi har undersøkt, så vi finner derfor ikke grunn til å gå nærmere inn på disse her.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media