Interessant om psykometri

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bech, Per

  Klinisk psykometri

  206 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2011. Pris DKK 258

  ISBN 978-87-628-1011-2

  Denne boken er skrevet av nordisk psykometris grand old man, professor Per Bech. Boken «henvender sig til alle, der vil prøve at sette sig ind i, hvorledes den moderne psykiatri er blevet til, og vil gøre sig fortrolig med dens praktiske muligheder. Herunder hvorledes det er muligt at sammenligne forskellige personer med hinanden, hvorledes grænsen mellem det normale og det sygelige kan bestemmes, og hvordan man kan bedømme den kliniske effekt af de forskellige behandlingsmetoder, psykiatrien råder over i dag».

  Etter min mening er dette målet mer ambisiøst enn det boken kan leve opp til. Forfatteren gir imidlertid en god oversikt over hvordan moderne psykometri er blitt til. Det er ti kapitler, en ordliste og et fyldig appendiks. I innledningskapitlet gir han en oversikt over psykometriens utvikling og bidragene til en del nøkkelpersoner. Deretter kommer et kapittel om vurdering av diagnosesystemene ICD-10 og DSM-IV, fulgt av fem kapitler om ulike psykometriske vurderinger. Forfatteren legger særlig vekt på vurdering av medikamentell behandling og på vurdering av angst og depresjon. Så kommer to mer oversiktspregete kapitler, Spørgeskemaer som «blodprøver» og Sammenfatning og perspektiv. Det siste kapitlet er igjen en mer historisk oversikt, med tittelen Hvem modtog «Einsteins» stafet?

  I ordlisten gir forfatteren en definisjon av en del begreper og kortfattede omtaler av en del sentrale personer, først og fremst danske. I appendikset presenterer han en rekke graderingsskalaer, med hovedvekt på angst og depresjon. Det avsluttes med den kjente forskeren Max Hamiltons Københavnforelesning fra 1977. Den inneholder mye interessant og forstandig.

  Boken rundes av med en omfattende referanseliste og et utmerket stikkordregister.

  Som nevnt ovenfor sikter denne boken bredt, kanskje litt for bredt. Det er ikke lett å dekke både historikk og konkret, aktuell psykometri på et begrenset antall sider. I noen grad kommer de to målene i konflikt med hverandre. Jeg savner en mer kritisk drøfting av validitetsbegrepet, og også en grundigere behandling av skalaer til bruk ved psykotiske tilstander, og skalaer til bruk for evaluering av psykoterapi og andre psykososiale behandlingsformer. Men boken inneholder mye interessant, og for leger med interesse for psykometri er den vel verd å lese.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media