()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Finansiering av forskning er delvis basert på antall vitenskapelige publikasjoner. Da er det viktig hvilke institusjoner forfatterne fører opp som arbeidsplass

  Hvor hører forfatteren hjemme?

  Hva styrer legenes avgjørelser om ultralyd?

  Hva styrer legenes avgjørelser om ultralyd?

  Retningslinjene for ultralydundersøkelser i svangerskapet er uklare og åpner for subjektive vurderinger. Noen leger vil utføre fosterdiagnostikk med ultralyd også i tilfeller der retningslinjene tydelig sier at det er ulovlig. Dette kommer frem i en spørreskjemaundersøkelse blant gynekologer og leger ved fostermedisinske sentre. Leger synes å legge større vekt på hensynet til pasienten enn på retningslinjer. Er tidlig ultralydundersøkelse alltid av det gode?

  Legen som forvaltar av rettslege reglar

  Er tidlig ultralydundersøkelse for alle et gode?

  Blir retningslinjene for fosterdiagnostisk ultralyd fulgt?

  Epilepsikirurgi

  Epilepsikirurgi

  Kirurgisk behandling av epilepsi er aktuelt hos pasienter som ikke har oppnådd anfallskontroll med medikamenter. Utredning med nevrofysiologiske og nevroradiologiske metoder tar sikte på å kartlegge områder i hjernen med epileptogen aktivitet og hvilke funksjoner disse er knyttet til. Resultatene etter kirurgi varierer med årsakstype og lokalisasjon.

  Epilepsikirurgi – utredning og pasientseleksjon

  Ung mann med ryggsmerter

  Ung mann med ryggsmerter

  Smerter i korsryggen er svært vanlig – rundt halvparten av befolkningen har slike plager i løpet av et år. Hos noen få kan ryggsmerter ha sammenheng med en alvorlig underliggende sykdom. Grundig anamnese og klinisk undersøkelse er avgjørende for riktig diagnose og behandling.

  Ung mann med sterke ryggsmerter

  Stønad ved barns sykdom

  Stønad ved barns sykdom

  Innstramninger i reglene for økonomisk støtte ved barns sykdom har ført til vansker for både foreldre og leger. Folketrygdlovens kapittel om slik støtte bør revideres slik at pleiepenger kan gis så lenge det er nødvendig og uavhengig av diagnose og sykdomsvarighet.

  Stønad ved barns sykdom – mer besvær enn støtte?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media