Nytt om navn

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Marie Spångberg-prisen 2011 til Milch Agledahl

Kari Milch Agledahl. Foto Helse Finnmark

Kari Milch Agledahl (f. 1973) ved Øyeavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge er tildelt Marie Spångberg-prisen for 2011.

Marie Spångberg-prisen har som formål å fremme kvinnelige legers vitenskapelige innsats. Prisen deles ut av Den norske legeforening for den mest verdifulle vitenskapelige artikkel skrevet av en kvinnelig lege i Norge i det aktuelle året.

Milch Agledahl fikk prisen for artikkelen Courteous but not curious: how doctors” politeness masks their existential neglect. A qualitative study of video-recorded patient consultations, som ble publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Journal of Medical Ethics. Artikkelen omhandler møtet mellom lege og pasient, og hvordan legene håndterer etiske dimensjoner av konsultasjonen. Artikkelen fikk betegnelsen «Editors choice» i tidsskriftet ved publikasjon.

Prismottakeren er både lege og filosof, og disputerte for ph.d.-graden med en avhandling om medisinsk etikk og håndteringen av etiske dilemmaer blant leger i klinisk arbeid i 2011. Hennes unike tilgang som både lege og filosof har gjort henne i stand til å se valg og sammenhenger som leger eller etikere/filosofer neppe hadde kunnet se.

Hun startet på filosofi som 20-åring i 1993 og på medisin i 1994. Hun tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Tromsø i 2001, var ferdig med turnus i Hammerfest 2004 og fullførte samtidig filosofi hovedfag i 2004.

Parallelt med arbeidet med doktorgraden gjorde hun også en betydelig innsats som leder for Helse Finnmarks klinisk etikk-komité, i foretakets forskningsstyre og i forskningsgruppen i Hammerfest.

Hederspris til Knut Harboe

Knut Harboe. Foto Svein Lunde, Stavanger universitetssjukehus

Knut Harboe (f. 1974), forsker og overlege ved Ortopedisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus, har fått Prekubator TTOs hederspris for kommersialiseringsarbeidet med kunstige hofter og operasjonsverkøyet ORPlan, kan vi lese på www.sus.no

Prisen ble overrakt på Prekubator TTOs tiårsjubileum i mai i år og ved mottakelsen uttrykte Harboe: – Det er utrolig hyggelig å få denne prisen. Det er en anerkjennelse av arbeidet jeg gjør, og gir økt motivasjon til å jobbe videre med prosjektene.

Harboe har samarbeidet tett med Prekubator TTO siden 2005 om sine to hovedprosjekter: Utvikling og uttesting av kunstige hofter og det programvarebaserte verktøyet ORPlan, som med 1700 brukere har blitt det tredje største IKT-systemet ved sykehuset.

– Det er godt å vite at man har Prekubator i ryggen – både i eksisterende og kommende prosjekter. Stavanger universitetssjukehus er et spennende sykehus der man blir stimulert til å utvikle ideer, mens Prekubator er en god sparringspartner for å få testet og satt ideene ut i livet, sier Harboe.

I juryens begrunnelse heter det blant annet: I sitt pågående doktorgradsstudie ved Stavanger Universitetssjukehus har Harboe vist en svært god evne til å kombinere mer grunnleggende forskning innen medisin med informatikk og dette har resultert i mer innovative prosjekt som har resultert i kommersialiseringer. Hofteprosjektet er fremdeles i klinisk testfase, mens ORPlan-produktet er i daglig bruk som et operasjonsplanleggingsverktøy ved Stavanger universitetssjukehus. Dette er patentsøkte teknologier der Harboe er medoppfinner. I tillegg til å ha utøvet den sentrale medisinske kompetanse i samarbeidsprosjektene med Prekubator TTO har også Knut tatt et vesentlig ansvar i etablering og utvikling av den kommersielle delen av innovasjonene.

Knut Harboe tok medisinsk embetseksamen i 2002 og ble godkjent spesialist i ortopedisk kirurgi i 2011.

Anbefalte artikler