Ministermøte i Legenes hus

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi setter stor pris på at du kommer, og at du setter av god tid til å diskutere med oss.

Helseministeren møtte til uformelt møte i Legeforeningen i juni. Hege Gjessing til venstre. Foto Lisbet T. Kongsvik

Slik ønsket Hege Gjessing helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen velkommen til sentralstyremøte i Legeforeningen i juni.

– Jeg er lei for at jeg måtte på Stortinget, og dermed ikke kunne delta på Legeforeningens landsstyremøte. Dette var derfor en god anledning til å møtes – åpnet helseministeren med å si. – Og også veldig hyggelig, la hun til.

I halvannen time gikk diskusjonen livlig om IKT, samhandlingsreform, fastlegeforskrift, pasientsikkerhet og om ledelse. Det var enighet om mye; helseministeren uttalte blant annet at vi trenger økt merkantilt personale i sykehus - legene må i dag gjøre for mye sekretærarbeid, og at vi trenger flere fastleger. Fastlegene må komme tungt inn i utviklingen av kommunenes tilbud i tilknytning til samhandlingsreformen, og vi får ikke til samhandling før vi får til IKT. Men det var også uenigheter, blant annet knyttet til innretningen på fastlegeforskriften, utfordringsbildet i sykehus og behovet for en nasjonal sykehusplan.

Møtet var uformelt. Hele sentralstyret var på banen slik at helseministeren fikk med seg essensen i og bredden av viktige saker Legeforeningen jobber med, og som helsevesenet bør være opptatt av.

Anbefalte artikler