Oppfølging av hivpositive med tekstmeldinger

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ukentlige påminnelser via tekstmelding til mobiltelefon bedrer etterlevelse ved antiretroviral behandling av hivpositive.

  Mobiltelefoner har raskt blitt allemannseie, også i u-land. Dette har åpnet nye kommunikasjonskanaler, hvilket har vært forsøkt utnyttet i flere helserelaterte sammenhenger, blant annet til oppfølging av antiretroviral behandling av hivpositive. I en ny oversiktsartikkel fra Cochrane har man sett på hvorvidt programmer med bruk av tekstmelding (sms) til mobiltelefoner kan øke etterlevelsen av slik behandling (1).

  Søket ga 210 artikler, men på bakgrunn av forhåndsdefinerte kvalitetskriterier ble kun to artikler inkludert. Begge var randomiserte, kontrollerte studier fra Kenya. I den ene studien fant man at andelen med sviktende etterlevelse (non-adherence) var lavere i gruppen som fikk ukentlige påminnelser via korte tekstmeldinger sammenliknet med standard behandling (RR 0,77, 95 % KI 0,63 – 0,93). Det var også færre med virologisk svikt (RR 0,83, 95 % KI 0,69 – 0,99).

  I den andre studien sammenliknet man standardbehandling med henholdsvis korte og lange daglige og ukentlige tekstmeldinger. Sviktende etterlevelse var mindre hyppig hos dem som fikk ukentlige tekstmeldinger (uansett lengde) enn hos dem som fikk daglige (RR 0,79, 95 % KI 0,64 – 0,99). Det var ikke forskjell mellom gruppen som fikk daglige tekstmeldinger (uansett lengde) og gruppen som fikk standardbehandling (RR 0,99, 95 % KI 0,82 – 1,20).

  Metaanalysen viste bedre etterlevelse etter 48 – 52 uker ved bruk av ukentlige tekstmeldinger enn med standardbehandling (RR 0,78, 95 % KI 0,68 – 0,89). Forfatterne konkluderer med at det er solid kunnskapsgrunnlag for bruk av ukentlige tekstmeldinger ved antiviral behandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media