En vaktbikkje på det blide Sørland

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

– Vi nøler ikke med å ta kontakt med lokalpolitikere for å diskutere helsepolitiske saker vi synes er viktige i nærmiljøet, sier Anne Noraas Bendvold, leder av Vest-Agder legeforening.

– Styremedlem Halvard Dovland og leder Anne Noraas Bendvold. De to revmatologene som jobber i kontorfelleskap står på lokalt for sine medlemmer. Foto Lisbet T. Kongsvik

– Vi inviterer ofte eksterne fagfolk til styremøtene våre for å få argumenter og innspill i saker vi er opptatt av, sier Bendvold. Hun forteller at de titt og ofte tar kontakt med lokalpolitikere og sykehusledelse for å diskutere temaer de mener er viktig å sette søkelyset på. Sykehusøkonomi, legevakt og dårlig fungerende voldtektsmottak er blant sakene styret har engasjert seg i.

Et aktivt styre

Det har aldri vært vanskelig å rekruttere medlemmer til styreverv i landets sørligste lokalforening. Like lett har det ikke vært å få en god og stabil dekning av tillitsvalgte ved sykehuset verken fra Overlegeforeningen eller Yngre legers forening. – Dessverre kommer nok det av at det har vært en turbulent tid ved sykehuset med blant annet mange nedskjæringer, sier Bendvold.

Selv har Anne Noraas Bendvold vært med i styret i Vest-Agder legeforening i syv perioder. Etter flere år som både nestleder, kasserer og styremedlem, tok hun over roret som leder i 2011. – Styresammensetningen har vært stabil i mange år. Det har vært en fordel med god kontinuitet, men også en fordel at noe «nytt blod» har kommet til underveis. Vi kjenner hverandre godt og jobber bra sammen, påpeker hun.

Hvor skal sykehuset ligge?

På spørsmål om hva hun anser som den viktigste saken i fylket sett fra lokalforeningens ståsted, svarer hun kjapt: «Sykehussaken». En sammenslåing av sykehusene i Arendal og Kristiansand til ett sykehus er under planlegging. De to byene ligger i hvert sitt fylke med kun syv mils avstand mellom sykehusene. Sykehusene har allerede et samarbeid med utveksling av personell. – Det er ikke til å stikke under en stol at det er en innbyrdes strid om hvor funksjonene skal ligge i fremtiden. Denne striden bekymrer oss. Vi er opptatt av å opprettholde og forbedre fagmiljøet. Hvis vi ikke samles her sør så risikerer vi at funksjoner flyttes østover til Oslo. Vi ser at vi bør bli enige om en felles løsning fordi en konflikt ikke er til noen sitt beste. Vi må sikre kvalitetskrav og mengde, noe som er vanskelig med nåværende struktur. Vi ønsker oss derfor et nytt hovedsykehus på Sørlandet og lokaliseringen er ikke det viktigste i denne saken. Det viktigste er å få samlet alle ressursene ett sted. Jeg tror at stridighetene vil bestå så lenge det er to sykehus, sier hun. Bendvold legger til at legevaktforholdene og legers arbeidsforhold også er viktige saker for lokalforeningen. Disse temaene diskuteres på hvert eneste styremøte i Vest-Agder.

– Nasjonal sykehusplan og hva et sykehus skal inneholde, er saker som opptar oss. Standard for legevakt har vært et problem i vårt distrikt. Vi liker derfor godt at begge disse temaene er blant Legeforenings hovedsatsingsområder, understreker Bendvold.

Samarbeid på tvers av fylker

Lokalforeningen samarbeider mye på tvers av fylkesgrensen når det gjelder kursvirksomhet. De har felles kurskomité og felles kursøkonomi med Aust-Agder. – Dette fungerer veldig bra, og den felles kurskomiteen gjør virkelig en god jobb, påpeker Bendvold.

– Vi ønsker å bedre samarbeidet mellom sykehusleger, allmennleger og private spesialister og prøver å finne gode møteplasser. Vi arrangerer derfor jevnlig et ettermiddagsmøte som vi kaller «Møteplassen» hvor sykehusleger og allmennleger møtes.

En aktiv dame

Anne Noraas Bendvold er revmatolog og stortrives med et fag som hun beskriver som variert og spennende. Etter mange års ansettelse ved Sørlandet sykehuset, fikk hun lyst til å prøve noe nytt. For halvannet år siden fikk hun en ny hjemmel som praktiserende spesialist. – Jeg liker veldig godt å ha direkte pasientkontakt, sier Bendvold. – Jeg tror det er viktig og nyttig som privat spesialist å holde nær kontakt med sykehuset, sier hun videre. Nettopp derfor har hun beholdt kontakten med sykehuset ved å jobbe med barnerevmatologi på revmatologisk avdeling fire timer i uken.

Bendvold er født og oppvokst i Kristiansand. Studietiden tilbrakte hun i Bergen, men utover det har hun holdt seg stabil i Sørlandets hovedstad. Hun er gift og har fire barn. Om sommeren frister båtlivet i Kristiandsands skjærgård. Om vinteren går helgeturene til Hovden hvor skiturer venter. Legeforeningsarbeidet tar også en del tid. I tillegg er Bendvold aktiv i Norsk revmatologisk forening, har sittet i styret i Bjaavann golfklubb, og har nylig blitt medlem av Rotary. Denne damen har såvisst ingen fritidsproblemer.

Vest-Agder legeforening

Foreningen består av totalt 748 medlemmer. 460 er sykehusleger. Det er 298 kvinner og 450 menn. Det er 198 allmennleger og 51 praktiserende spesialister. Styret: Anne Noraas Bendvold (leder), Tone Haaversen Westhassel Hüschens (nestleder),. Halvard Dovland, Erik Due-Tønnesen, Sigurd Waage Løvhaug, Knut Tveit, Viggo Lutcherath, Marita Lomheim, Øystein Vidar Hansen, Stein Stokke og Anne Sissel Sørensen.

Anbefalte artikler