Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Charlotte Haug
Jon Håvard Loge
Erlend Hem
Knut Rasmussen

Medisin og vitenskap

Anne Eskild
Linda Bjørk Helgadottir
Fridtjof Jerve
Erik Qvigstad
Sverre Stray- Pedersen
Åse Løset
Ellen Blix
Siv-Heidi Pettersen
Hilde Eriksen
Bodil Røyset
Eva Håheim Pedersen
Pål Øian
Paal Sand
Steinar Madsen
Inger Johanne Bakken
Tore Skjetne
Ingrid S. Gribbestad
Kjell Arne Kvistad
Ivar Aursnes
Bent Natvig
Ingunn Fride Tvete
Hans-Olaf Johannessen

Tema

Ulrik Fredrik Malt
Eva Albertsen Malt
Svein Blomhoff
Inge Refnin

Kommentar og debatt

Helle Margrete Meltzer
Margaretha Haugen
Kathrine C. Haavardsholm
Kåre Birger Hagen
Hans Erik Heier
Anne Marie Bakke McKellep
Håkon Glørstad
Asbjørn Tandberg
Kjell Maartmann-Moe
Svein Steinert

Nyheter og reportasjer

Ingrid M. Høie
Stein Bror Strandquist
Ragnhild Ørstavik
Jan Erling Fossdal
Hans Olav Myhre
May-Brith Mandt
Nina Husom

Fra foreningen

Ellen Juul Andersen
Hans Petter Fosseng
Lise B. Johannessen