Legemiddelindustrien og allmennlegenes videreutdanning

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Legeforeningen ønsker å rydde opp i legemiddelindustriens medvirkning i smågruppevirksomheten, som er en del av allmennlegers videreutdanning. Videreutdanningen skal være totalt fri for denne type medvirkning.

  Artikkel

  Det viser seg at legemiddelindustrien bruker forskjellige metoder for å få innpass i smågruppene, siden gruppene antakelig ansees å være et bedre forum for relasjonsbygging enn ordinære kurs. Legemiddelindustrien tilbyr gruppene penger for å kunne ha møter etter at smågruppemøtet er slutt. Det gis også reisestipend til grupper som ønsker å ha møter i utlandet. Firmaer har dannet lokale smågrupper og arrangert turer til utlandet med hospitering ved sykehus, angivelig arrangert av et utenlandsk universitetssykehus i samarbeid med kolleger i gruppene. Noen firmaer tilbyr også reisestipend.

  Alt dette er i strid med reglene for tellende utdanning i legers videre- og etterutdanning.

  Lokalt og fra klinisk praksis

  Lokalt og fra klinisk praksis

  Smågruppevirksomhet er innført som et obligatorisk element i etterutdanningen og gir valgfrie poeng i videreutdanningen i de nye spesialistreglene i allmennmedisin som trer i kraft 1.1. 2003.

  Da reglene ble vedtatt i 1998, var det mange leger som organiserte seg i grupper, og sekretariatet har fått mange søknader om godkjenning av forskjellige opplegg.

  Intensjonene med smågruppevirksomhet er at de skal være lokale og i hovedsak ta opp problemstillinger i deltakernes kliniske praksis. På denne bakgrunn er det utelukket å godkjenne reiser til utlandet for smågruppene. På grunn av Norges geografi har Utdanningsfond II vedtatt å dekke reiseutgifter for smågruppevirksomhet innenfor to nabofylker. Andre utgifter tilkommer ikke, da det ikke er krav til program eller påmelding og det skal i hovedsak ikke brukes forelesere. Det er således intet behov for ytterligere økonomisk bistand overfor smågruppene.

  Når det gjelder legemiddelindustriens tilbud om økonomisk bistand for å ha ettermøter, eventuelt middag med gruppene, ansees dette som en direkte sponsing til gruppemedlemmene i motsetning til stand som industrien kan ha utenfor kurslokaler.

  Ingen medvirkning fra industrien

  Ingen medvirkning fra industrien

  Sentralstyret behandlet 22.8. 2001 ovennevnte problemstillinger og besluttet at smågruppevirksomhet skal være totalt fri for medvirkning fra industrien på alle måter for at dette skal kunne telle i videre- og etterutdanningen. Sentralstyret har også henvendt seg til legemiddelindustrien og bedt om at firmaene ikke involverer seg i smågruppene som del av allmennmedisinsk videre- og etterutdanning.

  Sekretariatet viser også til Retningslinjer for godkjenning av kurs vedtatt av sentralstyret 20.2. 1995, der det fremgår at industrien verken skal gi teknisk bistand eller andre former for samarbeid til kursarrangement i legers videre- og etterutdanning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media