Økonomisk støtte til skadet helsepersonell

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Sentralstyret bevilget i ­møte 10.4. 2002 én krone per med­lem til en egnet hjelpeorganisasjon for å hjelpe helsepersonell som er skadet under konflikten i Israel og de pale­stin­ske områder.

Innsamlingsaksjonen med kontonummer 100, som er en felleskonto for ­Røde Kors og Norsk folkehjelp, er valgt som mottaker av midlene. Midlene fra denne kontoen gir hjelp til begge sider i konflikten.

Legeforeningen fremholder som et grunnleggende prinsipp at alt medisinsk hjelpepersonell må få utføre ­sine plikter uhindret av de stridende parter. Det er tidligere gitt støtte til organisasjoner som driver hjelpearbeid i konfliktsituasjoner. Legefor­eningen øns­ker ­ikke å ta direkte standpunkt i den pågående konflikt, men sentralstyret mente at så lenge midlene går til en egnet norsk hjelpeorganisasjon, så unngår man dette.

Anbefalte artikler