Historisk lønnsoppgjør

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Avtalen i kommunesektoren innebærer at lønnsfastsettelsen for medlemmer i Akademikerne i kommunesektoren, skal skje utelukkende lokalt i forhandlinger mellom partene. For Akademikerne har det vært en hovedmålsetting i oppgjøret og avtalen er en seier for Akademikerne.

– Dette oppgjøret er historisk og representerer en ny måte å tenke lønn på i offentlig sektor, sier leder i Akademikerne Kommune, Hans Petter Aarseth. – Det er en erkjennelse av at kommunenes behov og muligheter er ulike, og at de lokale betingelser og behov må få bli avgjørende for hvilken lønn man tilbyr de ansatte, sier han.

Aarseth forventer at akademikergruppene nå kommer til å ta ut nærmere 20 000 kroner i snitt i lønnstillegg i lokale forhandlinger. Lønnsfastsettelsen i kommunesektoren skal nå skje utelukkende lokalt i forhandlinger mellom partene.

– Kommunesektoren får nå langt bedre muligheter til å kunne rekruttere og beholde høyt utdannet nøkkelpersonell i nødvendige stillinger og funksjoner, mener Aarseth.

Kravet fra Akademikerne Kommune er en gjennomsnittlig lønnsvekst for akademikere i KS’ tariffområde på 6–7 %. Den svakere lønnsutvikling som har funnet sted i kommunesektoren de senere år, gjør det helt nødvendig både med et godt økonomisk resultat og en målrettet innretning av midlene.

– Vi kan ikke ta igjen alt på en gang, men må begynne nå. Det må gjøres mer attraktivt å jobbe i offentlig sektor, mener Aarseth.

Et viktig skritt mot noe nytt!

Oppgjøret i staten har fått en ramme og en profil som gir akademikergruppene gode muligheter til å oppnå kravet om en samlet lønnsvekst på 6–7 %. – Med prosentvise tillegg på lønnstabellen og en historisk stor lokal pott, er årets oppgjør et viktig skritt mot en ny lønnspolitikk i staten, mener forhandlingsleder i Akademikerne Stat, Kari Kjenndalen, om den nye hovedtariffavtalen i staten.

Også i staten har oppgjøret en profil som er godt tilpasset akademikergruppene.

– Selv om vi ikke kom så langt som vi ville, har vi valgt å akseptere oppgjøret, sier Kjenndalen.

– Årets oppgjør gir offentlige virksomheter lokalt bedre virkemidler for å kunne rekruttere og beholde høyt utdannet nøkkelpersonell til nødvendige stillinger og funksjoner. For Akademikerne var profilen og innretningen på oppgjøret avgjørende for at vi kunne akseptere det, sier Kjenndalen.

Enighet om sentral overenskomst

2. mai signerte forhandlingsleder Lars Haukaas, NAVO, og forhandlingsleder Øyvind Sæbø, Akademikerne Helse, en historisk overenskomst i NAVO-Helse. Denne overenskomsten regulerer bl.a. pensjonsrettigheter, permisjonsrettigheter og sosiale ytelser som det er naturlig å regulere på et sentralt nivå.

– Det er lagt et godt grunnlag for A2-forhandlingene hvor Legeforeningen vil fremforhandle et avtaleverk som skal sikre vitale avtalespørsmål som frem til nå har vært regulert i særavtalen. Når disse forhandlingene er avsluttet, vil de lokale forhandlingene begynne, sier forhandlingsleder Øyvind Sæbø.

Anbefalte artikler