Tedrikkende hjertepasienter lever lengst

Hans Petter Fosseng Om forfatteren
Artikkel

Studien er utført av Kenneth Mukamal og kolleger ved Beth Israel Deaconess Medical Centre i Boston, og er nylig publisert i Circulation (1), tidsskriftet til den amerikanske hjerteforeningen (http://circ.ahajournals.org).

Lavere dødsrate

Studien viser at hjertepasientene som drikker mye eller middels mye te, lever vesentlig lenger enn de som ikke drikker te regelmessig. I forsøksgruppen døde 313 av hjertesykdom i løpet av fire år etter infarktet. Forskerne fant ut at dess mindre te pasientene drakk, dess større var sjansen for at de var døde i løpet av fireårsperioden.

De som drakk mer enn 14 kopper te i uken, hadde 44 % lavere dødsrate i fireårsperioden enn de som ikke drakk te. Det var liten forskjell i forsøksgruppen når det gjelder andre faktorer som regnes for å spille inn på dødstallene, som utdanning, inntekt, røykevaner, drikkevaner og trening.

– Det som overrasker oss mest er at effekten av tedrikking ser ut til å ha større positiv effekt for denne pasientgruppen enn vi hadde forutsatt, sier Kenneth Mukamal til BBC News.

Forskerne tror at antioksidanter som flavonoider kan være årsaken til den positive effekten grønn og svart te ser ut til å ha på hjertepasienter. I tillegg til at flavonoider finnes i grønn og svart te, inneholder enkelte frukttyper og grønnsaker også slike antioksidanter. Flavonoider ser også ut til å forebygge økning av LDL-kolesterol.

Forskerne tror ikke at koffeinet i te har noen negativ effekt for hjertepasientene, men peker på at urtete ikke har de samme fordelene på grunn av at den kjemiske sammensetningen i slik te, er annerledes enn i grønn og svart te.

Undersøkelsen ble gjort på 1 900 pasienter som hadde hatt hjerteinfarkt. Hjertepasientene, hovedsakelig i 60-årene, ble intervjuet om tedrikking gjennomsnittlig fire dager etter infarktet.

Anbefalte artikler