Retningslinjer for akutte korsryggssmerter

Even Lærum Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 8/2002 ble Nasjonalt ryggnettverks nye retningslinjer for håndtering av akutte korsryggssmerter presentert, og en kortversjon var vedlagt. Det er dessverre en feil i kortversjonen og i de fullstendige retningslinjene når det gjelder symptomer ved vertebrogen claudicatio. Det står at “smertene gir seg når man stopper opp”, men dette er ikke riktig. Det skal være “smertene gir seg ikke når man stopper opp.”

Anbefalte artikler