Nytt om navn

Jan Erling Fossdal, Hans Olav Myhre, May-Brith Mandt, Nina Husom Om forfatterne
Artikkel

Karl Fredrik Kordt døde 4.2. 2002, 74 år gammel. En legendarisk skikkelse i norsk kirurgi er borte og en epoke er over. For ham var begrepet «pasienten i sentrum» en selvfølgelighet som man ikke trengte å nedfelle i byråkratiske dokumenter. Han var enestående i sin evne til å erindre og behandle hver enkelt pasient som et særskilt individ.

Kordt var ansatt ved Volda sjukehus og Molde sjukehus og i en toårsperiode ved Gades institutt i Bergen. Han kom til Aker sykehus i 1968 på et tidspunkt da moderne karkirurgi ble bygd opp i Norge og ble en sentral person i denne forbindelse. Han var en drivkraft i etableringen av karkirurgi som egen grenspesialitet og var medlem av den første spesialitetskomiteen.

I 1973 kom Karl Fredrik Kordt til Stavanger sykehus hvor han senere ble avdelingsoverlege, en stilling han overtok ved Sentralsjukehuset i Rogaland i 1982. Han stod sentralt i oppbyggingen av avdelingens totale kirurgiske virksomhet, hadde enorm arbeidskapasitet og la ned et svært arbeid. Han hadde en karismatisk væremåte hvor humoren stod sentralt, og sammen med en ufattelig personalkunnskap førte dette til at han ble en miljøskaper som gav motivasjon og trivsel hos medarbeiderne.

Han var sterkt engasjert i utdanningen av yngre kirurger og var en tålmodig assistent med stor evne til å lære fra seg operasjonstekniske detaljer og knep. Han var høyt skattet som en uvanlig inspirerende og god foreleser. Få hadde som Karl Fredrik Kordt evnen til å formidle budskapet klart, ofte med en anekdote som gjorde at kunnskapen ble sittende. Samtidig hadde han en sterk vitenskapelig tilnærming til kirurgiske problemer. Han la forholdene til rette for at forskning skulle bli prioritert ved hans avdeling. Den karkirurgiske virksomhet i Stavanger dannet skole og ble en viktig utdanningsinstitusjon på nasjonal basis. Kordt hadde flere studieopphold i utlandet, var alltid oppdatert i faglitteraturen og la ned et enormt arbeid, alltid med pasientens ve og vel som ledetråd. For sin innsats ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull, og han var æresmedlem i Norsk kirurgisk forening.

Karl Fredrik Kordts store fritidsinteresse var båten som han egenhendig hadde innredet. Vi var alle imponert over det fantastiske håndverk han hadde utført og skulle ønsket at han hadde fått mer tid til å dyrke denne interessen i sin pensjonisttilværelse.

For oss har Kordt alltid vært en stor inspirasjon og en nær venn. Lærdommen, minnet om vennskapet og anekdotene vil leve videre. Våre tanker går til Ragnhild, barna og barnebarna.


Overlege Svein Jan Sørland (f. 1934), Kardiologisk seksjon, er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull etter 40 år ved Rikshospitalet, der hans viktigste arbeidsområde har vært barn med medfødte hjertefeil. Han var blant pionerene innen dette fagfeltet i Norge, innførte hjertekateteriseringsundersøkelser på barn og var med på å gjøre det mulig med hjertekirurgisk behandling.

Sørland har brukt svært mye av sin tid på omsorgen for hjertesyke barn, og har vært spesielt opptatt av å formidle kunnskap og forståelse om disse barna til foreldre og samfunnet ellers.


Mai Vik er valgt til ny styreleder i Helse Vest RHF. Vik etterfølger Anne Kverneland Bogsnes som er tilsatt som direktør for Helse Bergen HF. Den nye styrelederen er direktør ved Administrativt Forskningsfond i Bergen. Hun er samfunnsviter med psykologi, sosiologi og sosialøkonomi i fagkretsen.

Mai Vik har vært direktør ved Bergens-kontoret til Administrativt Forskningsfond de tre siste årene. Det siste halvåret har hun vært styreleder i Apotekene Vest HF. Før dette var hun fylkestrygdedirektør i Hordaland fra 1994 til 1999. Dit hun kom fra stillingen som sjef ved Bergen trygdekontor.


Anbefalte artikler